„Solidarność 1980 – historia, kultura, pamięć”

Powiat Chrzanowski oraz Gmina Chrzanów we współpracy z Centrum Animacji Społecznej HORYZONTY z Tarnowa, (w projekt zaangażowane są również NSZZ Solidarność i Województwo Małopolskie), realizuje przedsięwzięcie pn. „Solidarność 1980 – historia, kultura, pamięć”.

Patronat nad przedsięwzięciem objął IPN.

Celem projektu jest utrwalenie świadomości odnośnie roli Polskiego „Sierpnia” oraz „Solidarności” oraz umocnienie patriotyzmu i poczucia odpowiedzialności za lokalną wspólnotę, poprzez tworzenie i odbiór  kultury i sztuki.
W ramach przedsięwzięcia w dniu 17 września 2008 r. na Rynku w Chrzanowie zorganizowany zostanie happening, natomiast w dniu poprzedzającym tj. 16 września 2008 roku dla uczestników spektaklu ulicznego zostaną zorganizowane warsztaty teatralne z aktorem.

 

Nowoczesna metoda przekazu informacji w postaci przedstawienia z wykorzystaniem narzędzi, jakimi dysponuje sztuka ulicy  pozwoli na dotarcie do szerszej grupy odbiorców, a uczniowie szkół z terenu powiatu chrzanowskiego będą mieli okazję zaprezentować swoje zdolności i umiejętności artystyczne.


Kontekst happeningu: Strajk w Stoczni Gdańskiej, protesty w całej Polsce, podpisanie Porozumień Gdańskich i powstanie NSZZ „Solidarność” to wydarzenia, które zmieniły obraz i historię Europy. Podjęta wówczas walka o prawa człowieka, wolność, solidarność i jedność Europy warta jest upamiętniania.
Realizowany projekt wychodzi naprzeciw braku inicjatyw, które wykorzystując nowoczesne a zarazem atrakcyjne formy i działania związane z kulturą i sztuką, zainspirowałyby młodzież do odkrywania historii Polski.


Projekt pokazuje życie wielu wybitnych Polaków, którzy związali swoje życie z SOLIDARNOŚCIĄ. Dzięki organizacji happeningu, wydarzenia oraz losy ludzi SOLIDARNOŚCI zostaną odtworzone na nowo.

W projekt zaangażowane są następujące miejscowości województwa małopolskiego: Tarnów, Chrzanów, Olkusz , Gorlice, Bochnia, Brzesko, Myślenice, Oświęcim , Wadowice, Miechów, Zakopane , Nowy Targ , Kraków.

 

Dzień Poprzedzający prezentację:
Sześciogodzinne warsztaty teatralne z grupą młodzieży szkolnej ( 20 osób). Warsztaty poprowadzone zostaną przez aktora. Młodzież biorąc udział w warsztacie zaangażowana zostanie do działań artystycznych w ciągu dnia prezentacji.

 

Dzień Prezentacji
Od 9.00 - Montowanie 20 sztandarów na kamienicach w miastach objętych projektem
9:00 – 11:00 – teatralne akcje uliczne cz. I wypracowane na warsztatach
12:00 – 22:00 – rozdysponowywanie ulotek
16;00 – 18:00 – teatralne akcje uliczne cz. II wypracowane na warsztatach
20:00 – 21:00 – spektakl plenerowy

 

Jaki jest cel realizacji projektu?
Kreowanie poprzez kulturę i sztukę ulicy i współczesną muzykę, wśród mieszkańców Małopolski wiedzy, pamięci i szacunku do historii związanej z sierpniem 1980. Utrwalanie świadomości odnośnie roli Polskiego „Sierpnia” oraz „Solidarności” w budzeniu aktywności, patriotyzmu i poczucia odpowiedzialności za lokalną wspólnotę, poprzez tworzenie i odbiór kultury i sztuki ulicy.