Profesjonalni dla klienta

23 października rozpoczęło się pierwsze z cyklu szkoleń dla pracowników Starostwa z zakresu „Profesjonalnej obsługi klienta”.

Profesjonalni dla klienta

Podnoszenie kwalifikacji oraz profesjonalizacja usług świadczonych przez nasz urząd to główne cele, jakie przyświecają warsztatom. Poza tym nie można zapominać o tym, że pracownicy Starostwa mają służyć pomocą petentom, ułatwiać im poruszanie się w gąszczu procedur i przepisów
Podczas szkoleń urzędnicy nauczą się m.in. jak postępować w sytuacjach trudnych, jak radzić sobie ze stresem i jak organizować sobie pracę.
Szkolenie prowadzi Pani Ewa Ryłko z Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa.