Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Współpraca jest wszystkim na rękę

20 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Chrzanowskiego uczestniczyło w seminarium informacyjnym pt. „Wymiana wspólnych doświadczeń – kluczem do sukcesu” zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie oraz Fundacja Instytut Studiów Strategicznych.  

 

Współpraca jest wszystkim na rękę

Spotkanie miało dwa główne cele. Pierwszy to edukacyjny, czyli uświadomienie zebranym, że z jednej strony istnieje coś takiego jak Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi a z drugiej strony pokazanie przedstawicielom organizacji modelowego przykładu takiego programu. To właśnie przedstawił Janusz Piechoczek ze Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, który prowadził seminarium.
Drugim celem było zaproszenie organizacji do wspólnego opracowania takiego programu dla Powiatu Chrzanowskiego na kolejny rok. Jeśli samorząd pozna potrzeby NGO a one z kolei uzyskają wiedzę o urzędowych procedurach to łatwiej będzie sporządzić program, który nie będzie tylko martwym dokumentem, ale przede wszystkim będzie narzędziem efektywnej współpracy nie tylko pod kątem finansowym, ale też na innych płaszczyznach.


Seminarium Informacyjne zrealizowano w ramach projektu „Jak lepiej konsultować programy współpracy? Wzmocnienie rzecznictwa i działań monitorujących dla NGO”. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Program „Środki przejściowe” 2005 „Zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu”.

 

Galeria zdjęć

 

Ponieważ Starostwo Powiatowe w Chrzanowie przygotowuje się do zaktualizowania i poszerzenia informacji na stronie internetowej Powiatu o organizacjach pozarządowych z terenu powiatu poniżej zamieszczamy ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Pozwoli to nam na zebranie potrzebnych informacji o Państwa organizacji i zamieszczenie ich na stronie internetowej.

Ankietę należy przesyłać na adres: promocja@powiat-chrzanowski.pl

 

Ankieta