Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

II Powiatowy Konkurs Ekologiczno – Plastyczny „WODA – ŹRÓDŁO ŻYCIA”

W dniu 31.10.2008r. w Przedszkolu Samorządowym im. św. Franciszka – patrona ekologów w Balinie odbył się wernisaż II Powiatowego Konkursu Ekologiczno – Plastycznego zatytułowanego „Woda-Źródło Życia” pod Honorowym Patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Chrzanowskiego.

II Powiatowy Konkurs Ekologiczno – Plastyczny „WODA – ŹRÓDŁO ŻYCIA”

Na konkurs wpłynęło 116 prac z 16 przedszkoli powiatu chrzanowskiego.

 

Cele Konkursu:
• Prezentacja możliwości twórczych dzieci w wieku przedszkolnym
• Ukazanie różnorodnych technik plastycznych
• Promowanie dzieci uzdolnionych plastycznie
• Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień twórczych dzieci
• Rozbudzenie u dzieci zainteresowań pięknem przyrody: różnorodnością zbiorników wodnych
• Dostrzeganie przez dzieci znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin
• Rozumienie przez dzieci konieczności ochrony wód
• Ukazanie dzieciom, że nie ma życia bez wody, a zasoby wody na kuli ziemskiej, także w Polsce są niewystarczające
• Integracja placówek przedszkolnych powiatu chrzanowskiego.

 

Oceny prac w dniu 23.10.2008r. dokonała komisja w składzie:
Pani Jolanta Knapik – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie,
Pani Małgorzata Góra-Dereszowska – Magister Sztuki,
Pan Adam Pociecha – dr Hab. Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Jury Konkursu przyznało 16 nagród dla przedszkoli,12 indywidualnych oraz 21 wyróżnień.
Każdy laureat otrzymał dyplom i książkę a placówki biorące udział w konkursie - pakiety książek przyrodniczych.


Wernisaż zaszczycili swoją obecnością goście:
Laureaci Konkursu z Rodzicami, Nauczycielami i Dyrektorami oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego Pan Tadeusz Szybalski, członkowie Komisji Ochrony Środowiska Rady Gminy Chrzanów Panem Franciszkiem Szyjką oraz Panem Wiesławem Bytomskim.


Sponsorzy Konkursu:
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Chrzanowie
- Państwo Ewa i Arkadiusz Stępień,
- Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego w Balinie.

 

Lista nagrodzonych

 

Serdecznie dziękujemy sponsorom za okazaną pomoc, wszystkim za udział w konkursie i przybycie na  wernisaż, a Panu Szybalskiemu za prezent dla przedszkola w postaci książek ekologicznych.

 

Galeria zdjęć 

 

Koordynator konkursu Jolanta Bachowska