Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Albertiana 2009

Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Chrzanowie mają zaszczyt zaprosić na II etap eliminacji regionalnych do IX Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno – Muzycznej  Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Albertiana 2009.

Albertiana 2009

Termin i miejsce:
I etap –  nadsyłanie kaset VHS lub płyt DVD z nagranym przedstawieniem teatralnym lub wykonaniem utworu muzycznego przez solistę, na adres koordynatora regionu do 15 stycznia 2009 roku.
II etap – przegląd grup teatralnych i solistów - w miejscu wyznaczonym przez koordynatorów, w terminie do 15. lutego 2009 roku.
III etap – finał –  9. marca 2009 r. Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie pl. Św. Ducha 1

 

Uczestnicy:
Zespoły teatralne składające się z osób niepełnosprawnych intelektualnie - upośledzonych umysłowo lub z porażeniem mózgowym,
oraz soliści niepełnosprawni intelektualnie i z porażeniem mózgowym, wykonujący utwory muzyczne.

 

Konkurs sceniczny:
Festiwal składa się z trzech etapów:


1 etap – eliminacje regionalne  - złożone z dwóch części:
I część – przegląd spektakli nagranych na kasetach VHS lub płytach DVD,
II część – konkurs sceniczny 9 najlepszych zespołów wybranych w I części, 3 najlepszych solistów, wybranych w I części.


2 etap – wybór zwycięzców z regionu, 3 zespoły teatralne i 1 solista.
3 etap – koncert finałowy z udziałem zwycięzców konkursu, w poszczególnych regionach.

 

Regulamin Albertiady 2009

 

Karta zgłoszenia