Albertiana 2009

Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Chrzanowie mają zaszczyt zaprosić na II etap eliminacji regionalnych do IX Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno – Muzycznej  Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Albertiana 2009.

Albertiana 2009

Termin i miejsce:
I etap –  nadsyłanie kaset VHS lub płyt DVD z nagranym przedstawieniem teatralnym lub wykonaniem utworu muzycznego przez solistę, na adres koordynatora regionu do 15 stycznia 2009 roku.
II etap – przegląd grup teatralnych i solistów - w miejscu wyznaczonym przez koordynatorów, w terminie do 15. lutego 2009 roku.
III etap – finał –  9. marca 2009 r. Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie pl. Św. Ducha 1

 

Uczestnicy:
Zespoły teatralne składające się z osób niepełnosprawnych intelektualnie - upośledzonych umysłowo lub z porażeniem mózgowym,
oraz soliści niepełnosprawni intelektualnie i z porażeniem mózgowym, wykonujący utwory muzyczne.

 

Konkurs sceniczny:
Festiwal składa się z trzech etapów:


1 etap – eliminacje regionalne  - złożone z dwóch części:
I część – przegląd spektakli nagranych na kasetach VHS lub płytach DVD,
II część – konkurs sceniczny 9 najlepszych zespołów wybranych w I części, 3 najlepszych solistów, wybranych w I części.


2 etap – wybór zwycięzców z regionu, 3 zespoły teatralne i 1 solista.
3 etap – koncert finałowy z udziałem zwycięzców konkursu, w poszczególnych regionach.

 

Regulamin Albertiady 2009

 

Karta zgłoszenia