Forum Małopolski Zachodniej

W dniu 1 grudnia 2008 roku Starostwo Powiatowe w Chrzanowie we współpracy z Nadwiślańskim Parkiem Etnograficznym w Wygiełzowie było gospodarzem Forum Małopolski Zachodniej.

Forum Małopolski Zachodniej

fot. B.Kaliński

 

Powyższa inicjatywa miała miejsce w Wygiełzowie na terenie pięknego, zabytkowego Dworu
z Drogini.


Organizatorami Forum byli Poseł na Sejm RP Beata Szydło i Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak. Wśród zaproszonych gości przybyli starostwie, burmistrzowie i wójtowie z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, suskiego i wadowickiego. Gościem specjalnym był Marszałek woj. Małopolskiego Marek Nawara.


Gości powitał p. Dyrektor Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego i p. Starosta Chrzanowski dziękując za tak liczne przybycie. Następnie wystąpiła p. Poseł Beata Szydło zwracając uwagę przybyłych na potrzebę wspólnej integracji, wymiany doświadczeń, realizacji wspólnych inicjatyw, dzięki czemu nastąpi wzmocnienie pozycji Małopolski Zachodniej w województwie.

 


fot. B.Kaliński

 

W ramach forum wystąpił również Marszałek Marek Nawara W rozmowie z uczestnikami Forum Marszałek mówił o aktualnych pracach  samorządu województwa związanych przede wszystkim
z wdrażaniem funduszy europejskich oraz o udziale samorządów lokalnych w tym procesie. Omówione zostały także główne problemy Małopolski Zachodniej  i najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed samorządami lokalnymi w kontekście dziesiątej rocznicy reformy samorządowej.