Szkolenie dla organizacji pozarządowych

W dniach 12-13 grudnia 2008r w Krakowie odbędzie się szkolenie organizowane przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych pt. Jak tworzyć federacje organizacji pozarządowych. Zajęcia są adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych problematyką samoorganizacji III Sektora. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Zajęcia poprowadzi Zbigniew Wejcman autor publikacji Budowanie porozumień i rzecznictwo organizacji pozarządowych. Związany z wieloma organizacjami pozarządowymi (SPLOT, MAZOWIA, WRZOS, STOP), obecnie aktywnie działa w Biurze Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych, w którym pracuje od 1993 r. Inicjator i współtwórca szeregu koalicji i partnerstw lokalnych oraz programów rozwoju lokalnego i strategii rozwiązywania problemów osób marginalizowanych. Specjalizuje się w problematyce współpracy międzysektorowej oraz rzecznictwie i działaniach lobbingowych organizacji pozarządowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA

I DZIEŃ - 12 grudnia
11.00 - 11.30 - Przedstawienie celów szkolenia
11.30 – 11.45 - Typy i rodzaje federacji - od inicjatyw nieformalnych do związków stowarzyszeń
11.45 - 12.45 - Główne cele i obszary działań federacji
13.00 – 14.00 - Przerwa kawowa
14.00 – 15.30 - Jak tworzyć federację - kolejne kroki
15.30 – 15.45 - Przerwa kawowa
15.45 – 17.15 - Podstawowe problemy w tworzeniu i rozwoju federacji.
17.15 – 17.30 - Podsumowanie i zakończenie I dnia szkolenia
 
II DZIEŃ - 13 grudnia
09.00 – 09.15 - Przypomnienie dnia pierwszego.
09.15 – 10.30 - Wdrażanie głównych elementów funkcjonowania federacji – wsparcie, rzecznictwo, finansowanie
10.30 - 10.45 - Przerwa kawowa
12.00 – 13.30 - Wdrażanie głównych elementów funkcjonowania federacji – wsparcie, rzecznictwo, finansowanie.
13.30 – 13.45 - Podsumowanie i zakończenie szkolenia
14.00 – 15.00 - Przerwa kawowa

 

 

Zgłoszenia są przyjmowane do 10 grudnia 2008r, na adres joanna.iwanska@bis-krakow.pl lub telefonicznie : (012) 412 15 24, (012) 418 00 77.

 

W zgłoszeniu proszę o podanie nazwy organizacji, danych kontaktowych: adres, telefon, mail.

 

Program szkolenia znajdą również  Państwo na stronie internetowej www.bis-krakow.pl.


Szkolenie - Jak tworzyć federacje organizacji pozarządowych - realizowane jest w ramach  projektu "Budzimy aktywność NGO's" finansowanego z Funduszu Inicjatyw obywatelskich w 2008 r.


Na szkolenie serdecznie zaprasza


Koordynator projektu
Joanna Iwańska
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
tel./fax  012/412-15-24, 418-00-77
www.bis-krakow.pl