Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Oceniono projekt Powiatu Chrzanowskiego w ramach działania 4.1. c Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Zakończono ocenę strategiczną i podjęto uchwałę o dofinansowaniu projektów
w ramach Działania 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C Drogi Powiatowe Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 20013.

Oceniono projekt Powiatu Chrzanowskiego w ramach działania 4.1. c Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach działania 4.1. schemat C MRPO.


Ocenionych zostało 17 projektów, z tej liczby na liście rezerwowej zostały umieszczone 2 projekty,
w tym jeden Powiatu Chrzanowskiego.

 

Powiat Chrzanowski złożył projekt pn. „Przebudowa i remont ciągów części dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia”

Koszt całkowity inwestycji: 19 744 000 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 10 000 000 zł
Wkład własny: 9 744 000 zł


Projekt obejmuje przebudowę i remont ciągów części dróg powiatowych powiatu chrzanowskiego na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia.

 

W ramach projektu zaplanowano:

- Przebudowę drogi z zatokami autobusowymi i chodnikiem wzdłuż drogi 1016K w Chrzanowie poprzez przebudowę DP w ciągu ul. Kadłubka i Pogorskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Podwale do skrzyżowania z ul. Kościelną z wyłączeniem odc. od ok. 100m przed skrzyżowaniem z ul. Chechlaną do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej.

- Przebudowę ul. Podwale 1013K w Chrzanowie od skrzyżowania z DK79 do skrzyżowania z ul. Sienną oraz projekt odcinka kanalizacji deszczowej.

- Remont i przebudowę dróg powiatowych:
1029K relacji Trzebinia-Piła Kościelecka-Bolęcin
1026K odc. pomiędzy skrzyżowaniami z DP1029K i 1032K
1032K całość przebiegu
1033K odc. od granicy powiatu do skrzyżowania z DP1034K


Celem projektu jest  modernizacja i dostosowanie do obowiązujących wymogów i oczekiwań mieszkańców ciągów części dróg powiatowych powiatu chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia.

 

Projekt ma również na celu:
- poprawę warunków komunikacyjnych odległych terenów gmin powiatu z centrum powiatu,
- odciążenie ścisłego centrum Chrzanowa poprzez poprowadzenie ruchu tranzytowego generowanego przez DK79 i DW781, wyremontowanym ciągiem dróg powiatowych 1013K i 1015K do DW933,
- poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez budowę wyspy azylu,
- likwidacja barier architektonicznych poprzez zastosowanie obniżenia krawężnika,
- poprawę przepustowości przekrojów drogowych i bezpieczeństwa ruchu samochodowego.

Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa infrastruktury na terenach miejskich i wiejskich, a także poprawa dostępu odległych obszarów powiatu do jego centrum.
Projekt jest również skierowany na poprawę jakości środowiska, poprzez ograniczenie emisji spalin.