Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Szpital Powiatowy w Chrzanowie na 2 miejscu Listy Rankingowej projektów w ramach działania 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat A Ochrona zdrowia MRPO na lata 2007 - 2013

W dniu 2 grudnia 2008 roku Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał oceny strategicznej oraz podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania dla Działania 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat A Ochrona zdrowia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Szpital Powiatowy w Chrzanowie na 2 miejscu Listy Rankingowej projektów w ramach działania 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat A Ochrona zdrowia MRPO na lata 2007 - 2013

Projekt Szpitala Powiatowego w Chrzanowie znalazł się na bardzo wysokim –
2 miejscu listy rankingowej, projektów wybranych do dofinansowania.


Spośród 16 projektów, które zostały poddane ocenie strategicznej przez Zarząd Województwa Małopolskiego, 11 otrzymało dofinansowania, a 5 znalazło się na liscie rezerwowej.

 

Szpital Powiatowy w Chrzanowie złożył projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa i jakości lecznictwa zabiegowego mieszkańców powiatu poprzez modernizację bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie”.

Całkowita wartość projektu: 10 736 300,00 zł 
Otrzymane dofinansowanie: 6 441 780,00 zł
wkład własny: 4 294 520,00 zł, w tym 2 000 000 pochodzące z budżetu Powiatu Chrzanowskiego.


Przedmiotem inwestycji jest:

 

- przebudowa istniejących pomieszczeń, mająca na celu polepszenie ich parametrów technicznych oraz dostosowanie do przepisów Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r.

- doposażenie bloku operacyjnego pozwalające na utworzenie specjalistycznych sal zaopatrzonych
w urządzenia specyficzne dla danej dziedziny: kardiologii, neurologii, urologii, umożliwiające przeprowadzanie zabiegów nowymi innowacyjnymi, mniej inwazyjnymi metodami oraz nowopowstałej sali wybudzeniowej.


Dzięki realizacji projektu nastąpi podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług zdrowotnych poprzez modernizację bloku operacyjnego, oraz dostosowanie do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

 

Celem planowanych prac modernizacyjnych i doposażenia oddziału operacyjnego jest: stworzenie optymalnych warunków do leczenia pacjentów, zwiększenie dostępności usług medycznych, podniesienie ich jakości, oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu.
Realizacja projektu pozwoli na wyposażenie bloku operacyjnego w nowoczesny sprzęt pozwalający na świadczenie pacjentom usług na najwyższym poziomie.