Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

„Wioska internetowa” już wkrótce w Trzebini

W Domu Kultury w Myślachowicach zostanie otwarte nowoczesne Centrum Kształcenia. Stanie się tak dzięki temu, że Gmina Trzebinia została beneficjentem projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” realizowanym przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Optoland S.A.

„Wioska internetowa” już wkrótce w Trzebini

Centrum powstanie przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.1a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

 

Głównym celem projektu jest utworzenie na terenie całego kraju sieci ponad 470 Centrów Kształcenia na odległość na wsiach, a w rezultacie zapewnienie mieszkańcom terenów wiejskich możliwości edukacji w formie on-line. Tym samym projekt ma umożliwić uzupełnianie bądź poszerzanie wiedzy i kwalifikacji. Każde Centrum Kształcenia jest wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy (5, 10 lub 15 stanowisk roboczych i 1 stanowisko obsługi) z bogatym zestawem oprogramowania i szerokopasmowym dostępem do Internetu.

 

Dodatkowo projekt zakłada wyposażenie w meble biurowe, telefony VOIP, urządzenia wielofunkcyjne, rzutniki multimedialne i inny niezbędny sprzęt. Korzystającym z zasobów Centrów Kształcenia (Beneficjentem Ostatecznym) może być każdy mieszkaniec gminy wiejskiej, niezależnie od jego wieku, płci, poziomu wykształcenia i sytuacji zawodowej. Korzystanie z Centrów Kształcenia jest bezpłatne.

 

Więcej na ten temat na stronie internetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, SPortu i Rekreacji w Trzebini.