„Wioska internetowa” już wkrótce w Trzebini

W Domu Kultury w Myślachowicach zostanie otwarte nowoczesne Centrum Kształcenia. Stanie się tak dzięki temu, że Gmina Trzebinia została beneficjentem projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” realizowanym przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Optoland S.A.

„Wioska internetowa” już wkrótce w Trzebini

Centrum powstanie przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.1a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

 

Głównym celem projektu jest utworzenie na terenie całego kraju sieci ponad 470 Centrów Kształcenia na odległość na wsiach, a w rezultacie zapewnienie mieszkańcom terenów wiejskich możliwości edukacji w formie on-line. Tym samym projekt ma umożliwić uzupełnianie bądź poszerzanie wiedzy i kwalifikacji. Każde Centrum Kształcenia jest wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy (5, 10 lub 15 stanowisk roboczych i 1 stanowisko obsługi) z bogatym zestawem oprogramowania i szerokopasmowym dostępem do Internetu.

 

Dodatkowo projekt zakłada wyposażenie w meble biurowe, telefony VOIP, urządzenia wielofunkcyjne, rzutniki multimedialne i inny niezbędny sprzęt. Korzystającym z zasobów Centrów Kształcenia (Beneficjentem Ostatecznym) może być każdy mieszkaniec gminy wiejskiej, niezależnie od jego wieku, płci, poziomu wykształcenia i sytuacji zawodowej. Korzystanie z Centrów Kształcenia jest bezpłatne.

 

Więcej na ten temat na stronie internetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, SPortu i Rekreacji w Trzebini.