Nabór na kursy

Instytut Austriacki w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na kursy języka niemieckiego zakończone egzaminem Zertifikat Deutsch z modułem obsługi komputera. 

Nabór na kursy

Zajęcia są współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”).

 

Oferta skierowana jest do: osób dorosłych, zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych, zatrudnionych na podstawie umowy powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej, umowy o pracę, umowy zlecenia umowy o dzieło zameldowanych na stałe lub czasowo na terenie województwa małopolskiego w powiatach: chrzanowskim, miechowskim, myślenickim, oświęcimskim, proszowickim lub wielickim, które posiadają podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera i znajomości języka niemieckiego na poziomie A1+.

 

Informacje o terminach zapisów i miejscach rekrutacji dostępne są na stronie www.oei.krakow.pl, pod numerem telefonu 012 422 95 53, pon-pt 10.00-16.00 lub email: projekt@oei.krakow.pl