Po konferencji „Problemy Ekologiczne Małopolski Zachodniej”

Potrzeba zwiększenia środków na inwestycje ekologiczne zapisanych w strategiach, programach ochrony środowiska i dostosowujących do prawodawstwa Unii Europejskiej oraz budowa sieci kanalizacyjnej i uporządkowanie gospodarki odpadami to najważniejsze wnioski z konferencji ekologicznej jaka odbyła się 13 stycznia 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie.

Po konferencji „Problemy Ekologiczne Małopolski Zachodniej”

Patronat honorowy nad konferencją „Problemy Ekologiczne Małopolski Zachodniej”. objął Minister Środowiska Maciej Nowicki. Konferencja współorganizowana była przez Małopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska i starostwa powiatów chrzanowskiego, olkuskiego i oświęcimskiego.

W konferencji uczestniczył za-ca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska minister Roman Jaworski oraz Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys. Parlamentarzystów reprezentowali posłowie Tadeusz Arkit oraz Janusz Chwierut.   W konferencji uczestniczyło około 80 osób, w tym starostowie, burmistrzowie i wójtowie oraz pracownicy samorządów Małopolski Zachodniej jak również pracowników Małopolskiej Inspekcji Ochrony Środowiska.

 

 

 


Konferencję otworzył Starosta Chrzanowski, Janusz Szczęśniak a prowadził ją Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Paweł Ciećko.
Obrady rozpoczął pan Roman Jaworski, który przedstawił założenia najbliższych zmian w prawodawstwie ochrony środowiska. Następnie Małopolski WIOŚ oraz powiatowe Wydziały Ochrony Środowiska przeanalizowały stan środowiska Małopolski Zachodniej na tle całej Małopolski. Oceniono jakość powietrza Strefy Oświęcimsko-Chrzanowskiej, stan gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Poseł Tadeusz Arkit zapoznał obecnych z założeniami nowej Ustawy o odpadach. Przedstawiono również wyniki nadzoru Małopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska.
W toku dyskusji zwrócono uwagę na złą jakość powietrza na terenie wszystkich powiatów. Jako przyczynę licznych przekroczeń dopuszczalnych dawek zanieczyszczeń, wskazano przede wszystkim tzw. „niską emisję” – zanieczyszczenia w sezonie grzewczym pochodzące z kotłowni komunalnych oraz spalanie w domowych piecach odpadów komunalnych. Zwrócono uwagę na potrzebę zwiększenia środków na inwestycje ekologiczne, które zapisane są w strategiach, programach ochrony środowiska oraz programach dostosowujących do prawodawstwa Unii Europejskiej. Szczególnych nakładów wymaga budowa sieci kanalizacyjnej i uporządkowanie gospodarki odpadami.
Małopolski Inspektor Ochrony Środowiska zwrócił uwagę na prawidłowe funkcjonowanie na terenie Małopolski Zachodniej zakładów nadzorowanych przez WIOŚ.
Ostatnia część Konferencji poświęcona było działalności przemysłu w zakresie ochrony środowiska. Przedstawiono dobre praktyki firm na przykładzie firmy BOLESŁAW RECYKLIG Sp. z o. o. oraz MPOŚ Sp. z o. o. – oczyszczalni ścieków w Oświęcimiu.
 
Zakłady Górnicze „Trzebionka” przedstawiły swoje plany związane z likwidacją zakładu oraz jej wpływ na gospodarkę wodną, a szczególnie zaopatrzenie w wodę mieszkańców powiatu chrzanowskiego. RPWiK przedstawił swoje działania związane z zagrożeniami związanymi z likwidacją ZG „Trzebionka” oraz efekty realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie powiatu chrzanowskiego” ,finansowanego z europejskiego Funduszu ISPA. Podjęte już działania RPWiK oraz prawidłowo prowadzona likwidacja ZG ‘Trzebionka” zapewnią prawidłowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców powiatu.
Konferencję podsumował Paweł Ciećko Małopolski Inspektor Ochrony Środowiska.

 

Galeria zdjęć