Wręczono Nagrody Artystyczne Powiatu Chrzanowskiego

Władysław Tomczyk i Karol Mroziewski zostali laureatami Nagrody Artystycznej Powiatu Chrzanowskiego za 2008r. za całokształt osiągnięć artystycznych oraz dokonania w zakresie upowszechniania kultury na terenie Powiatu. Z kolei  Chór Męski "Żaby" w Chrzanowie otrzymał nagrodę za długoletnią działalność w uznaniu dotychczasowych zasług. Nagrody wręczono na 29 Sesji Rady Powiatu.

Wręczono Nagrody Artystyczne Powiatu Chrzanowskiego

Pan Władysław Tomczyk swoim bogatym życiorysem mógłby obdzielić kilka osób. Pracę w kulturze zaczął w 1984r. w GOK w Babicach jako instruktor rzeźby. Jest członkiem plastycznej grupy „Na Styku”, która skupia artystów plastyków edukujących artystów amatorów. Organizuje plenery, konkursy plastyczne, współpracuje z Ośrodkami Kultury Wsi ZMW Scena Ludowa. Był pomysłodawcą i organizatorem Pierwszych Konfrontacji Artystycznych w Trzebini, na które zaprasza wybitnych artystów. Pełniąc funkcję Prezesa Oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Francuskiej reżyseruje jasełka w wersji francuskiej i wyjeżdża z młodzieżą do ośrodków polonijnych Nord Pas de Caaise. Organizuje Dni Kultury Francuskiej. W 2000r. przenosi się do rodzinnej Gminy Alwernia obejmując stanowisko Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury. Zakłada Grupę „Millennium” skupiającą twórców z gminy Alwernia, organizuje plenery, realizuje widowisko „Ballada o Alwerni". Władysław Tomczyk jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, w tym w 2005r – Statuetka Ars Populi im Władysława Hasiora, a w 2007r Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis – Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Jest wybitnym twórcą, rzeźbiarzem i animatorem kultury. Swoje prace wystawiał w galeriach na terenie całego kraju i za granicą.

 

 

 

 

 

Pan Waldemar Karol Mroziewski jest z zawodu fotografem. Od 1989 roku pracuje w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Trzebini jako nauczyciel fotografii. Dzięki jego osobowości i pasji z jaką popularyzuje fotografię i film wśród młodzieży, wielu z jego wychowanków zajęło się zawodowo fotografowaniem lub podjęło studia na tym kierunku Jego wychowankowie osiągają sukcesy na konkursach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Efekty ich prac można oglądać na licznych wystawach, biorą też udział w konkursach i imprezach artystycznych.
Ważnym przedsięwzięciem Pana W.K Mroziewskiego była Wystawa Fotograficzna „Nowy Jork w Młoszowej" realizowana w ramach projektu „Bliżej Ameryki", nad którym patronat objął Konsul Generalny USA w Krakowie. 
W jego dorobku artystycznym znajduje się także wystawa poświęcona wydarzeniom związanym ze śmiercią Jana Pawła II pt. “Cząstka w całości”.

 

 


 

Chór Męski „Żaby” w Chrzanowie powstał w listopadzie 1916 roku. Celem założenia Chóru była wola ożywienia życia kulturalnego w Chrzanowie, oraz popularyzowanie zbiorowego śpiewu pieśni ojczystych wśród dorosłych i młodzieży szkolnej. Od samego początku swego istnienia Chór brał czynny udział we wszystkich prawie uroczystościach kulturalnych i patriotycznych w Chrzanowie i na Ziemi Chrzanowskiej. W okresie międzywojennym był jedynym statutowym chórem na Ziemi Chrzanowskiej. Nie przerwał swej działalności nawet w okresie okupacji hitlerowskiej. Koncertował na terenie całego kraju rozsławiając imię Chrzanowa i Powiatu Chrzanowskiego. Brał udział w koncertach związanych z papieżem Janem Pawłem II, oraz  wejściem Polski do Unii Europejskiej. Zrzesza 30 pasjonatów śpiewu w różnym wieku. Chór Męski „Żaby” był współorganizatorem wielu koncertów, służąc społeczeństwu krzepiąc jego serca pieśniami chóralnymi. Koncertował wiele razy charytatywnie na rzecz ludzi chorych, powodzian, na rzecz ofiar trzęsienia ziemi i na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

 

 

 

 

 

Za swą działalność chór zostaje uhonorowany wieloma odznaczeniami. Chór Męski „Żaby” współpracuje również z innymi chórami działającymi na terenie powiatu chrzanowskiego oraz Szkołą Muzyczną w Chrzanowie koncertując dla społeczności lokalnej.

 

 

Galeria zdjęć