Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Wręczono Nagrody Artystyczne Powiatu Chrzanowskiego

Władysław Tomczyk i Karol Mroziewski zostali laureatami Nagrody Artystycznej Powiatu Chrzanowskiego za 2008r. za całokształt osiągnięć artystycznych oraz dokonania w zakresie upowszechniania kultury na terenie Powiatu. Z kolei  Chór Męski "Żaby" w Chrzanowie otrzymał nagrodę za długoletnią działalność w uznaniu dotychczasowych zasług. Nagrody wręczono na 29 Sesji Rady Powiatu.

Wręczono Nagrody Artystyczne Powiatu Chrzanowskiego

Pan Władysław Tomczyk swoim bogatym życiorysem mógłby obdzielić kilka osób. Pracę w kulturze zaczął w 1984r. w GOK w Babicach jako instruktor rzeźby. Jest członkiem plastycznej grupy „Na Styku”, która skupia artystów plastyków edukujących artystów amatorów. Organizuje plenery, konkursy plastyczne, współpracuje z Ośrodkami Kultury Wsi ZMW Scena Ludowa. Był pomysłodawcą i organizatorem Pierwszych Konfrontacji Artystycznych w Trzebini, na które zaprasza wybitnych artystów. Pełniąc funkcję Prezesa Oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Francuskiej reżyseruje jasełka w wersji francuskiej i wyjeżdża z młodzieżą do ośrodków polonijnych Nord Pas de Caaise. Organizuje Dni Kultury Francuskiej. W 2000r. przenosi się do rodzinnej Gminy Alwernia obejmując stanowisko Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury. Zakłada Grupę „Millennium” skupiającą twórców z gminy Alwernia, organizuje plenery, realizuje widowisko „Ballada o Alwerni". Władysław Tomczyk jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, w tym w 2005r – Statuetka Ars Populi im Władysława Hasiora, a w 2007r Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis – Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Jest wybitnym twórcą, rzeźbiarzem i animatorem kultury. Swoje prace wystawiał w galeriach na terenie całego kraju i za granicą.

 

 

 

 

 

Pan Waldemar Karol Mroziewski jest z zawodu fotografem. Od 1989 roku pracuje w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Trzebini jako nauczyciel fotografii. Dzięki jego osobowości i pasji z jaką popularyzuje fotografię i film wśród młodzieży, wielu z jego wychowanków zajęło się zawodowo fotografowaniem lub podjęło studia na tym kierunku Jego wychowankowie osiągają sukcesy na konkursach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Efekty ich prac można oglądać na licznych wystawach, biorą też udział w konkursach i imprezach artystycznych.
Ważnym przedsięwzięciem Pana W.K Mroziewskiego była Wystawa Fotograficzna „Nowy Jork w Młoszowej" realizowana w ramach projektu „Bliżej Ameryki", nad którym patronat objął Konsul Generalny USA w Krakowie. 
W jego dorobku artystycznym znajduje się także wystawa poświęcona wydarzeniom związanym ze śmiercią Jana Pawła II pt. “Cząstka w całości”.

 

 


 

Chór Męski „Żaby” w Chrzanowie powstał w listopadzie 1916 roku. Celem założenia Chóru była wola ożywienia życia kulturalnego w Chrzanowie, oraz popularyzowanie zbiorowego śpiewu pieśni ojczystych wśród dorosłych i młodzieży szkolnej. Od samego początku swego istnienia Chór brał czynny udział we wszystkich prawie uroczystościach kulturalnych i patriotycznych w Chrzanowie i na Ziemi Chrzanowskiej. W okresie międzywojennym był jedynym statutowym chórem na Ziemi Chrzanowskiej. Nie przerwał swej działalności nawet w okresie okupacji hitlerowskiej. Koncertował na terenie całego kraju rozsławiając imię Chrzanowa i Powiatu Chrzanowskiego. Brał udział w koncertach związanych z papieżem Janem Pawłem II, oraz  wejściem Polski do Unii Europejskiej. Zrzesza 30 pasjonatów śpiewu w różnym wieku. Chór Męski „Żaby” był współorganizatorem wielu koncertów, służąc społeczeństwu krzepiąc jego serca pieśniami chóralnymi. Koncertował wiele razy charytatywnie na rzecz ludzi chorych, powodzian, na rzecz ofiar trzęsienia ziemi i na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

 

 

 

 

 

Za swą działalność chór zostaje uhonorowany wieloma odznaczeniami. Chór Męski „Żaby” współpracuje również z innymi chórami działającymi na terenie powiatu chrzanowskiego oraz Szkołą Muzyczną w Chrzanowie koncertując dla społeczności lokalnej.

 

 

Galeria zdjęć