Akcja szczepienia lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że od 5 do 19 maja 2009r. na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja szczepienia lisów

Szczególną uwagę należy zachować przy wchodzeniu do lasu, pobytu na polach i terenach przyleśnych.

 

Poniżej zamieszczamy pełny komunikat o akcji

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Stosownie do § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie ( Dz.U. nr 142, poz.1509)

 

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach:

 

od 5 do 19 maja 2009r. na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów.


W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:
1) nie wchodzić na teren lasu
2) zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach
3) nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
4) kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji
5) nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

 

Szczegółowych informacji dotyczących szczepienia lisów udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie: (032) 624 15 50

W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzania szczepień, proszę wszystkich mieszkańców województwa o dostosowanie się do obowiązujących przepisów i zaleceń.

 


Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Krzysztof Ankiewicz

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie informuje, że zgodnie z pismem Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nr: WIW-CHZ.6276-1/9/09 z dnia 8.04.2009R


W dniach od 01.05. do 15.05.2009.


Na terenie województwa śląskiego zostanie przeprowadzone szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Wszelkich dodatkowych informacji w w/w sprawie udzielają pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach pod nr telefonów (032) 609 16 14, (032) 609 16 15 (fax)

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie

Monika Tokarczyk