Uwaga !!! Seminarium dla Organizacji Pozarządowych

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, pełniąca rolę Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Organizacji Pozarządowych w okręgu oświęcimskim, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego na seminarium: „Jak ułatwić pracę biura organizacji pozarządowej – zasady dotyczące obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów”.

Uwaga !!! Seminarium dla Organizacji Pozarządowych

Seminarium  odbędzie się 28 maja 2009 w Oświęcimiu w  Sali Obrad Starostwa Powiatu Oświęcimskiego przy ul. Wyspiańskiego 10 w Oświęcimiu w godzinach od 10.00 do 14.00.

 

Program:


Przygotowanie dokumentów księgowych do księgowania


1. Rodzaje dowodów księgowych i cechy jakim muszą odpowiadać
2. Warunki, jakie winien spełniać wygląd dowodu księgowego
3. Czy paragon, oświadczenie, bilet MPK spełniają kryteria dowodu księgowego
4. Kontrola merytoryczna dokumentów księgowych
5. Kontrola formalno-rachunkowa


Przechowywanie dokumentów księgowych


1. Archiwizacja typowych dokumentów księgowych
2. Archiwizacja dokumentacji kadrowo-płacowej


Schemat obiegu dokumentów


1. Jaką rolę odgrywa instrukcja obiegu dokumentów
2. Tworzenie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów dostosowanej do potrzeb jednostki.

 


Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są 

o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 22 maja 2009 roku na adres bartosz.rodacki@bis-krakow.pl

 

 

 

 

Plik do pobrania:

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.