Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Uwaga !!! Seminarium dla Organizacji Pozarządowych

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, pełniąca rolę Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Organizacji Pozarządowych w okręgu oświęcimskim, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego na seminarium: „Jak ułatwić pracę biura organizacji pozarządowej – zasady dotyczące obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów”.

Uwaga !!! Seminarium dla Organizacji Pozarządowych

Seminarium  odbędzie się 28 maja 2009 w Oświęcimiu w  Sali Obrad Starostwa Powiatu Oświęcimskiego przy ul. Wyspiańskiego 10 w Oświęcimiu w godzinach od 10.00 do 14.00.

 

Program:


Przygotowanie dokumentów księgowych do księgowania


1. Rodzaje dowodów księgowych i cechy jakim muszą odpowiadać
2. Warunki, jakie winien spełniać wygląd dowodu księgowego
3. Czy paragon, oświadczenie, bilet MPK spełniają kryteria dowodu księgowego
4. Kontrola merytoryczna dokumentów księgowych
5. Kontrola formalno-rachunkowa


Przechowywanie dokumentów księgowych


1. Archiwizacja typowych dokumentów księgowych
2. Archiwizacja dokumentacji kadrowo-płacowej


Schemat obiegu dokumentów


1. Jaką rolę odgrywa instrukcja obiegu dokumentów
2. Tworzenie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów dostosowanej do potrzeb jednostki.

 


Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są 

o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 22 maja 2009 roku na adres bartosz.rodacki@bis-krakow.pl

 

 

 

 

Plik do pobrania:

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.