Uwaga przyszli kierowcy: egzaminy na prawo jazdy będą połączone

Koniec z kilkutygodniowym, a nawet kilkumiesięcznym oczekiwaniem na egzamin praktyczny na prawo jazdy. Od czerwca osoby podchodzące do niego po raz pierwszy będą zdawać testy i jazdę po mieście w jednym dniu i to maksymalnie miesiąc po kursie.

Uwaga przyszli kierowcy: egzaminy na prawo jazdy będą połączone

Janusz Kuwak i Roman Bańczyk - dyrektorzy WORD w Katowicach

 

- Nie wiem, jak to zrobimy, ale musimy się z tego obowiązku wywiązać - przyznaje Roman Bańczyk, dyrektor WORD w Katowicach.

 

Do przyspieszenia takich egzaminów zobligowało Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w  sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Nowe rozporządzenie wchodzi w życie w czerwcu. Dotychczas obowiązujące wydano w 2005 roku.
Przez trzy kolejne lata Ministerstwo Infrastruktury sukcesywnie gromadziło informacje na temat problemów wynikających z interpretacji przepisów tego rozporządzenia. Uwagi mieli kierowcy, stowarzyszenia, izby gospodarcze, organy samorządowe. Skarżono się na niską zdawalność, zasady przeprowadzania egzaminu, kolejność wykonywania poszczególnych zadań egzaminacyjnych, sposób ich oceny i niejednolitość zasad przeprowadzania egzaminów na poszczególne kategorie prawa jazdy.

 

 

 

Podyskutowali i wysłali do ministra
Podczas trwania prac legislacyjnych nad nowym rozporządzeniem starosta chrzanowski zwołał w marcu posiedzenie przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w powiecie chrzanowskim. W trakcie dyskusji o problemach ze szkoleniem i egzaminowaniem kursantów kierownicy ośrodków zgłosili swoje propozycje zmian w prawie. Sugerowali m.in. skrócenie terminów oczekiwania na egzamin praktyczny, utworzenie ośrodków egzaminacyjnych w powiatach.
Pismo z propozycjami chrzanowskich kierowników ośrodków Wydział Komunikacji i Paszportów przesłał Ministrowi Infrastruktury.

 

Od perswazji po nacisk
Drugie spotkanie przedsiębiorców w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie odbyło się 20 maja. Tym razem uczestniczyli w nim również dyrektorzy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach: Roman Bańczyk i jego zastępca Janusz Kuwak. Reprezentanci WORD usłyszeli, że ich egzaminatorzy nie zawsze zachowują się kulturalnie (palą papierosy albo rozmawiają przez komórkę podczas jazdy egzaminacyjnej kursanta), bywają aroganccy, krzyczą.
- Wobec takich egzaminatorów stosujemy różne środki: od perswazji po nacisk. Dzięki temu sukcesywnie podejście tych osób do kursantów poprawiło się. Świadczy o tym mniejsza ilość skarg, jakie do nas wpływają - stwierdził Janusz Kuwak.
Od czerwca egzamin dla świeżych absolwentów ośrodków szkolenia kierowców będzie wyznaczony w ciągu 30 dni dla zdających. Będzie dodatkowo połączony (część teoretyczna z częścią praktyczną). Ponadto, ważne, że egzaminacyjna jazda po mieście nie musi już trwać 40 minut, a 25.
- Ale pod warunkiem, że w tym czasie zrealizowany zostanie cały program egzaminacyjny z wynikiem pozytywnym - zaznacza Adam Klimkiewicz, główny specjalista z Wydziału Komunikacji i Paszportów Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.
(KR)


Liczba ośrodków szkolenia kierowców w Powiecie Chrzanowskim
Alwernia 2
Babice 0
Chrzanów 9
Libiąż 7
Trzebinia 5