Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Polski Czerwony Krzyż ma 90 lat

Na jubileusz 90-lecia PCK do Zarządu Rejonowego w Chrzanowie przybyli samorządowcy, dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej i szkół, urzędnicy, opiekunowie szkolnych kół PCK, młodzież i sympatycy. Starostwo Powiatowe w Chrzanowie objęło patronatem honorowym majowe obchody.

Polski Czerwony Krzyż ma 90 lat

- Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą polską organizacją humanitarną wchodzącą w skład Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Od momentu powstania - 19 stycznia 1919 roku - Polski Czerwony Krzyż zawsze stał i stoi przy człowieku będącym w potrzebie, zarówno w trakcie działań wojennych, jak i w okresie normalnego życia społecznego. Nie sposób w krótkich słowach przedstawić wszystkich dobrych działań zrealizowanych przez waszą organizację. Wspomnę tylko o działalności opiekuńczej, pomocy doraźnej dla najbardziej potrzebujących, honorowym krwiodawstwie oraz akcji dożywiania dzieci z rodzin ubogich i patologicznych. Na podkreślenie zasługuje także fakt dużego wkładu materialnego i organizacyjnego PCK w tworzenie społecznej służby zdrowia i stacji pogotowia ratunkowego. Dziękując za to wielkie dobro, jakie stało się udziałem naszej społeczności, pragnę przypomnieć postać pierwszej pani prezes i założycielki oddziału PCK w Chrzanowie - dr Elżbiety Głuskiej, którą wielu mieszkańców naszego powiatu podziwiało za posiadaną charyzmę. Nie sposób także nie wspomnieć wspaniałej pielęgniarki, kandydatki na ołtarze, Służebnicy Bożej - Janiny Wojnarowskiej. Zaangażowanie obu tych pań na rzecz drugiego człowieka było doprawdy zdumiewające - przemawiał podczas uroczystości Starosta Janusz Szczęśniak.
- Za wsparcie finansowe na organizację obchodów 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża dziękuję Powiatowi oraz magistratom w Trzebini, Alwerni i Libiążu - podkreśla Lucyna Kubicz, sekretarz Zarządu Rejonowego PKK w Chrzanowie.

Podziękowania za wspieranie działań PCK złożono także na ręce Bernadetty Baci - Boroń, mł. bryg. Marka Bębenka, Marii Fajfer, Aleksandra Grzybowskiego, Alicji Kaim, Witolda Kasperkiewicza, Elżbiety Nowakowskiej, Adama Potockiego, Janusza Szczęśniaka i Kazimiery Żmudzińskiej. Nagrody otrzymali także opiekunowie szkolnych kół PCK.
Uroczystości jubileuszowe w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chrzanowie uświetnił występ chóru „Żaby".

 

 

Odznaczenia honorowe PCK
I st. Wojciech Heitzman
II st. Zdzisław Wołos
IV st. Jacek Boroń
IV st. Piotr Majcherczyk
IV st. Małgorzata Biegun
IV st. Jerzy Fraś
IV st. Jolanta Drab

 

Medale 90-lecia PCK
Adam Adamczyk
Stefan Janic
Krystyna Karnas
Włodzimierz Korczyński
Stanisław Kromka
Lucyna Kubicz
Jacek Latko
Jan Rychlik
Józef Skowronek
Zarząd Rejonowy PCK w Chrzanowie: Wojciech Heitzman (prezes), Jerzy Paluch (wiceprezes), Andrzej Matyaszewski (skarbnik), Lucyna Kubicz (sekretarz) oraz członkowie: Maria Buczek, Henryk Kozyra i Józef Kuć

 

 

Odznaczenie Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK
II st. Mirosław Garncarczyk
III st. Paweł Drej
III st. Jacek Duda
III st. Teresa Jagła
III st. Jerzy Jaworek
III st. Piotr Kosiba
III st. Tomasz Siuda
III st. Marek Tanistra
III st. Janusz Zaczyk

 

Galeria zdjęć