Kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił kolejny punkt na Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej

Mieszkańcy powiatu, zaproszeni goście oraz przede wszystkim mieszkańcy Krystynowa przybyli tłumnie na uroczystość 60 - lecia Parafii p.w. św. Barbary w Krystynowie, która odbyła się 23 maja 2009 roku.

Kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił kolejny punkt na Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej

Wydarzenie to zbiegło się jednocześnie z oznakowaniem kolejnego miejsca na Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej.
W uroczystej koncelebrze uczestniczyli, m.in.: Proboszcz Parafii p.w. św. Barbary w Krystynowie Ks. Prałat Władysław Gil, Ks. Infułat Władysław Fidelus z Żywca, Ks. Infułat Jakub Gil z Wadowic, Ks. Prałat Stanisław Mszal z Psar - Dziekan Dekanatu Trzebińskiego, Ks. Prałat Wojciech Bryja - Dziekan Dekanatu Chrzanowskiego, Ks. Stanisław Stopka - Dziekan Dekanatu Alwernia i Babice.


Parafianie ofiarowali jako dar ołtarza nowy baldachim, kadzielnice, ewangeliarz, ornat oraz kielich do udzielania komunii świętej.
W Ogrodzie Procesyjnym stanął symboliczny kamień, tablica z cytatem z homilii Jana Pawła II oraz krzyż - pastorał papieski.
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz odprawił Mszę Świętą i dokonał osobiście uroczystego poświęcenia kolejnego punktu na Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej.
Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak, przybliżył zebranym ideę oznakowania Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej i tradycyjnie już złożył na ręce miejscowej młodzieży Akt opieki nad obeliskiem.
Nie zabrakło również ulubionej przez Ojca Świętego Jana Pawła II pieśni pt. „Barka".

 

W uroczystościach poświęconych Papieżowi Polakowi udział wzięli, m.in.: Pani Poseł na Sejm RP Pani Beata Szydło, Pan Poseł na Sejm RP Pan Paweł Kowal, Pan Poseł na Sejm RP Pan Tadeusz Arkit, Starosta Chrzanowski Pan Janusz Szcześniak, Z-cy Burmistrza Miasta Trzebini Pani Barbara Siemek oraz Pan Wiesław Pierzchała, Burmistrz Miasta Chrzanowa Pan Ryszard Kosowski, Fundacja Szlaki Papieskich z Krakowa reprezentowana przez Prezes Panią Urszulę Własiuk, a także Radni Powiatu Chrzanowskiego, Gmin oraz mieszkańcy.


Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym oraz osobiście zaangażowanym w organizację tego niezwykłego wydarzenia i jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnej uroczystości oznakowania Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej, która odbędzie się 30 maja 2009 roku w Sanktuarium Matki Bożej Patronki Polskich Rodzin Robotniczych w Płokach.

 

Galeria zdjęć