Komunikat o stanie wody w powiatowych kąpieliskach

KOMUNIKAT NR 1/09 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie o stanie przydatności wody do kąpieli w kąpieliskach Powiatu Chrzanowskiego

 

Komunikat o stanie wody w powiatowych kąpieliskach
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie powiadamia, że:

 

 

 

Woda jest przydatna do kąpieli w:

 

1.Kąpielisku zorganizowanym na akwenie „Kozibród” w Czyżówce.
2.Kąpielisku prowizorycznym, zorganizowanym na akwenie „Balaton” w Trzebini.
3.Kąpielisku zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli na akwenie w Bolęcinie.

 

4.Kąpielisku zorganizowanym na akwenie „Chechło” w Trzebini.
5.Kąpielisku zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli na akwenie „Skowronek” w Alwerni.

 

 

 

Treść niniejszego komunikatu może ulec zmianie w zależności od kolejnych wyników badań w akwenach