Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

„Dziecko Sercem Rodziny" otrzymało dofinansowanie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie otrzymało środki finansowe na projekt "Dziecko Sercem Rodziny" obejmujący ofertę z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2009 r.

„Dziecko Sercem Rodziny" otrzymało dofinansowanie

Powiat chrzanowski otrzymał pełną kwotę wnioskowanej dotacji w kwocie 19.041,00 zł. ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Pieniądze te zostaną przeznaczone na organizację festynu rodzinnego dla rodzin zastępczych oraz mieszkańców powiatu, w dniu 04.07.2009r. na boisku sportowym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Paderewskiego 1 w Chrzanowie w godzinach od 12.
Prowadzona będzie również kampania informacyjna promująca rodzicielstwo zastępcze.

Na przełomie lipca i września zaplanowano również cykl trzech szkoleń dla zawodowych rodzin zastępczych z zakresu: pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, przemocy wobec dzieci oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Projekt zakończy się podsumowującą konferencją końcem września.


 

Należy nadmienić, że do MPiPS wpłynęły 364 wnioski konkursowe. Z przyczyn formalnych odrzucono 48 z nich. Zespół projektowy ocenił pod względem merytorycznym 316 wniosków. Przy ocenie projektów brano pod uwagę innowacyjność projektów, uwzględnienie potrzeb środowiska lokalnego, zgodność z programem budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz prawidłowość kalkulacji kosztów. Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał dotację dla 316 projektów. Zespół zaproponował dofinansowanie 316 wniosków na łączną kwotę 7.653.000 zł oraz przyznanie wyróżnień w wysokości 7.000 zł dla 21 najlepszych podmiotów realizujących projekty, w tym Powiat chrzanowski.