Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Seminarium promujące projekt „ Z pomocą rodzinie".

10 Czerwca 2009 na Dużej Sali Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyło się spotkanie dotyczące projektu „ Z pomocą rodzinie".

Seminarium promujące projekt „ Z pomocą rodzinie".

Projekt jest adresowany do osób niepełnosprawnych i rodzin objętych pomocą społeczną, dotkniętych problemami takimi jak: alkoholizm, przemoc oraz problemy wychowawcze.


Seminarium było przede wszystkim okazją do otwartej dyskusji na temat problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie oraz rodzin w kryzysie w gronie osób kompetentnych w obszarze udzielania konkretnej pomocy, szukania ścieżek porozumienia między instytucjami pomocy.


Dużo miejsca poświęcono tematowi mieszkania chronionego, ponieważ już wkrótce dwoje beneficjentów projektu „Z pomocą rodzinie" będzie korzystało z takiego lokum, którego wynajem oraz wyposażenie finansowane są z funduszy projektu.

Ta forma pomocy jest przeznaczona dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, którzy z powodu osiągnięcia pełnoletniości musza je opuścić. By nie dopuścić do ich powrotu w środowiska patologiczne, w których przebywali przed trafieniem do placówek - taka forma wejścia w dorosłe życie polegająca na usamodzielnieniu, w asymilacji ze społeczeństwem jest idealna.

Jest to pomysł nowatorski w Powiecie Chrzanowskim stąd jego realizacja będzie szczególnie nadzorowana. Swą pomoc gwarantują przedstawiciele Policji, pracownicy socjalni. Do dyspozycji lokatorów mieszkania chronionego są również doradcy zawodowi, psychologowie. Ich usamodzielnienie wspierane będzie ze wszech miar by ich start w dorosłość był pomyślny.


Jednak dyskusja merytoryczna to nie wszystko. Zgromadzeni goście między poszczególnymi wystąpieniami mogli podziwiać uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Chrzanowa, Trzebini i Libiąża którzy przygotowali wystąpienia artystyczne oraz zaprezentowali swoje prace plastyczne.


Oprócz tego ważne były wystąpienia zaproszonych gości, którzy dzielili się doświadczeniami ze zrealizowanych projektów m.in.: Pani Marzena Nawracaj z MOPS w Oświęcimiu- która przedstawiła wzorowo prowadzony projekt „Cała Naprzód"; Pani Danuta Mączka z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu która opowiadała o programie „Aktywni w drodze do pracy".

 

Galeria zdjęć