Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Możliwość dotacji na koszty zagospodarowania szkód w drzewostanach

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie Wydział Ochrony Środowiska informuje że, w związku z wystąpieniem w dniu 10 czerwca 2009r na terenie gmin Babice i Alwernia gwałtownych zjawisk atmosferycznych tj.: trąby powietrznej oraz intensywnego gradobicia koszty zagospodarowania i ochrony związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu finansowane są z budżetu państwa.

Możliwość dotacji na koszty zagospodarowania szkód w drzewostanach

W związku z wystąpieniem w dniu 10 czerwca 2009r na terenie gmin Babice i Alwernia gwałtownych zjawisk atmosferycznych tj.: trąby powietrznej oraz intensywnego gradobicia, które spowodowały powstanie znacznych szkód w drzewostanach i uprawach leśnych Starostwo Powiatowe w Chrzanowie Wydział Ochrony Środowiska uprzejmie informuje że, zgodnie z art. 12 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach (Dz.U.2005 Nr 45 poz.435 ze zm.) w przypadku wystąpienia szkód w lasach wywołanych działaniem czynników abiotycznych tj . min.: huraganowych wiatrów, intensywnych opadów, gradu, koszty zagospodarowania i ochrony związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu finansowane są z budżetu państwa.


Decyzje w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów odnowienia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, wydaje Starosta, na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadleśniczego. W roku bieżącym Starosta dysponuje środkami dotacji celowej Wojewody Małopolskiego na odnowienia uszkodzonych powierzchni leśnych w wysokości 1 200zł.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o lasach pozyskanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, jest możliwe wyłącznie w przypadkach losowych; decyzję w tej sprawie, na wniosek właściciela lasu, wydaje Starosta.

 

Kontakt:
Anna Kumala - Wydział Ochrony Środowiska - Tel (032) 624 00 66