Nabór do bezpłatnej Szkoły Policealnej

Jesli ktoś chce zostać kosmetyczką, ochroniarzem, budowlańcem lub zajmować się usługami gastronomicznymi może podjąć bezpłatną naukę w Szkole Policealnej Nr 2 w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie.

Nabór do bezpłatnej Szkoły Policealnej

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie
Szkoła Policealna Nr 2

ul. F. Focha 3, 32-500 Chrzanów
tel./fax. 032 624 00 18, tel. 032 726 12 32
www.pcku.powiat-chrzanowski.pl; e-mail: pcku@powiat-chrzanowski.pl

 

Szkoła Policealna Nr 2 prowadzi nabór na następujące kierunki kształcenia w formie stacjonarnej i zaocznej:

 technik usług kosmetycznych
 technik organizacji usług gastronomicznych
 technik ochrony fizycznej osób i mienia
 technik budownictwa

SZKOŁA PUBLICZNA
NAUKA JEST NIEODPŁATNA


Zapisy przyjmowane są w sekretariacie PCKU w Chrzanowie, ul F. Focha 3 w godzinach: 8:00-16:00


Składanie dokumentów do 21.08.2009 r.

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:
• podanie
• kwestionariusz
• zaświadczenie lekarskie
• świadectwo ukończenia szkoły średniej
• 3 zdjęcia
• kserokopia dowodu osobistego