OGŁOSZENIE

W ramach projektu ,,Otworzyć drzwi ciszy'', Towarzystwo Przyjaciół Domu    Pomocy Społecznej w Płazie organizuje kurs języka migowego dla pracowników   Domów Pomocy Społecznej i administracji publicznej. 

Termin kursu : wrzesień , październik 2009 ( każda sobota miesiąca ; razem 8 dni).

 

Zainteresowanych udziałem prosimy o pisemne zgłoszenie do 15 lipca 2009, faxem na nr 032/ 613 12 77 lub telefonicznie 032/ 613 12 91.

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (20 osób), decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Kryteria:

  • adresatami projektu są pracownicy Domów Pomocy Społecznej i administracji publicznej ( tj. OPS, MOPS, Urzędy Pracy, Urzędy Miasta, PCPR, Urzędy Gminy)
  • osoby zamieszkujące województwo małopolskie, w szczególności powiat chrzanowski , wadowicki, oświęcimski
  •  równe szanse dla kobiet i mężczyzn

Projekt realizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.