Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Szkolenia dla pracodawców

Centrum Integracja w Krakowie zaprasza pracodawców do wzięcia udziału w szkoleniu - „Powrót - pełnosprawny i sprawny pracownik powracający do pracy z niepełnosprawnością w skutek choroby zawodowej lub wypadku przy pracy".


 

Szkolenia dla pracodawców

Oferta szkoleniowa

Celem oferowanych szkoleń jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do: zapobiegania powstawania niepełnosprawności w efekcie chorób zawodowych   wypadków przy pracy u zatrudnionych pracowników oraz przeprowadzenia w zakładzie pracy procesów niezbędnych do utrzymania w zatrudnieniu osób, u których powstała niepełnosprawność jako następstwo wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Adresatami szkoleń są przedsiębiorcy z sektora prywatnego, pracodawcy z sektora publicznego oraz pozarządowego, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, o ile zatrudniają pracowników.


 

Termin najbliższego szkolenia w Krakowie zaplanowano na 3 lub 4 listopada 2009 r. Szkolenie będzie trwało min. 7 godzin lekcyjnych, z 45 minutową przerwą obiadową, i dwoma 15-minutowymi przerwami na kawę lub herbatę z drobnym poczęstunkiem. W trakcie szkolenia zapewnimy catering podczas przerw kawowych oraz posiłek w przerwie obiadowej. Szkolenia odbywać się będą w pięciu miastach siedzibnych Centrów Integracja - Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdyni, Zielonej Górze. We współpracy z organizacjami pracodawców czy samorządem lokalnym zakładamy organizację szkoleń również w miastach takich jak Wrocław, Lublin, Łódź czy Toruń. Biorąc pod uwagę zainteresowanie pracodawców, w proponowanych powyżej lokalizacjach planujemy zorganizować 1-2 edycje szkolenia. Każda edycja szkolenia przeznaczona jest dla 40 uczestników. W zależności od zastosowanej metody przekazu przewidujemy podział uczestników na podgrupy. Każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów.


Metody prowadzenia zajęć:
• prezentacje
• spoty
• wykłady
• case study
• warsztaty w podgrupach

 

Program szkolenia
1. Przyczyny i konsekwencje chorób zawodowych i wypadków przy pracy
2. Obowiązki pracodawcy i ochrona prawna pracowników powracających po wypadku przy pracy lub z chorobą zawodową
• Kary za niezorganizowanie stanowiska pracy
• Dostępne rozwiązania
• Prewencja rentowa ZUS
3. Wypadek przy pracy, choroba zawodowa i co dalej? - możliwości i ograniczenia zawodowe osób z niepełnosprawnością
• Z niepełnosprawnością fizyczną
• Z niepełnosprawnością wzrokową
• Z niepełnosprawnością słuchową
• Z niepełnosprawnością narządu głosu
• Z niepełnosprawnością natury psychicznej
4. Prawo a osoby z niepełnosprawnością
• Czy osoba z niepełnosprawnością może pracować
• Uprawnienia pracownicze osób z niepełnosprawnością
5. Prawo a pracodawcy osób z niepełnosprawnością
• Limit zatrudnienia
• Obowiązkowy wskaźnik zatrudnienia
• Dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością
• Dofinansowanie do wynagrodzeń
• Dotacje na asystenta dla osób z niepełnosprawnością
• Dotacje na szkolenia kadry osób z niepełnosprawnością
6. HR a osoby z niepełnosprawnością
• Wizerunek współpracownika z niepełnosprawnością
• Przygotowanie i konsolidacja zespołu
• Formalne aspekty zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością (raporty do PFRON)
• Ocena pracy pracownika z niepełnosprawnością
7. Dostosowania architektoniczne dla osób z niepełnosprawnością
• Przygotowanie miejsca pracy - potrzeby i możliwości osób z niepełnosprawnością
• Prawne możliwości i ograniczenia w dostosowanie obiektów
• Ogólne zasady tworzenia środowiska dostępnego
• Dostępność środowiska i usług


 

Pracodawcy zainteresowani szkoleniem proszeni są o kontakt:
Centrum Integracja Kraków, ul. J. Piłsudskiego 6, 31-109 Kraków
pod adresy mailowe: dominika.marszalek@integracja.org, lub agata.michalowska@integracja.org lub numery tel. (012) 424 04 33, (012) 424 04 25