Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Wiedzą więcej

21 października 2009r. w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie odbyło się seminarium edukacyjne dla organizacji pozarządowych pn. „ Działalność odpłatna, nieodpłatna i zatrudnianie pracowników w NGO", zorganizowane przez Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie we współpracy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa.

Wiedzą więcej

Pierwsza część szkolenia prowadzona przez przedstawicielkę Fundacji BIS Annę Mazgaj dotyczyła zagadnień związanych z działalnością pożytku publicznego, jej form oraz zasad ich prowadzenia. Uczestnicy seminarium oprócz poruszonych kwestii, uzyskali szeroką wiedzę na temat rozliczania się z podatku VAT oraz o możliwościach zwolnienia z tego tytułu, z którego mogą korzystać organizacje pozarządowe.

W drugiej części seminarium, przedstawiciele organizacji pozarządowych uzyskali informacje z zakresu dokumentacji księgowej - zasad wystawiania, kontroli, obiegu i   archiwizacji dokumentów, a także przybliżono uczestnikom możliwości oraz formy zatrudniania pracowników w organizacjach pozarządowych. Ostatnia część szkolenia została poświęcona tematyce najczęściej popełnianych błędów   problemów związanych z rozliczaniem dotacji.

W seminarium uczestniczyły organizacje pozarządowe z powiatu chrzanowskiego oraz oświęcimskiego.