Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Podyskutują o oświacie

Na 18 listopada w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie zaplanowano Wojewódzką Konferencję Oświatową „Dziesięć lat, setki dróg. Doświadczenia powiatów małopolskich w zakresie prowadzenia oświaty samorządowej".

Podyskutują o oświacie

Fot. Jerzy Fraś, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie

 

O jej celach opowiada pomysłodawca i organizator - Jerzy Fraś, Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie

 

Klaudia Remsak: - Udział w Wojewódzkiej Konferencji Oświatowej „Dziesięć lat, setki dróg. Doświadczenia powiatów małopolskich w zakresie prowadzenia oświaty samorządowej" zapowiedziało kilka osób ważnych dla współczesnej edukacji.

Jerzy Fraś, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie: - Patronat nad konferencją przyjął Artur Dzigański, Małopolski Kurator Oświaty. Udział w spotkaniu potwierdził prof. dr hab. Mirosław Handke, były Minister Edukacji Narodowej, twórca reformy oświaty. Będzie także przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ewa Konikowska-Kruk, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Zawodowego i Ustawicznego.

 

Wiem, że prezentację swojego stanowiska w sprawie oświaty zapowiedział nawet Konwent Starostów Województwa Małopolskiego.
- Zainteresowanie konferencją jest spore. Na adres mailowy biura konferencji otrzymujemy propozycje tematów do omówienia i uwagi do tematów zaproponowanych przez organizatorów.

 

Cele debaty?
- Spróbujemy określić kondycję oświaty powiatowej po dziesięciu latach od czasu wprowadzenia reformy administracyjnej. Wskażemy na różnorodność przyjętych rozwiązań, na owe „setki dróg", jakimi samorządy dążą do realizacji zadań oświatowych. Cenne jest to, że analizy dekady dokonają samorządowcy, na co dzień zajmujący się oświatą w powiatach. Konferencja jest okazją do rzeczowej dyskusji na temat codziennych zmagań z oświatą. Dyskusja ta jest niezbędna, bo głos samorządowców powinien być respektowany.

 

Wnioski z debaty zostaną opublikowane. Do kogo trafi to wydawnictwo?
- Publikacja będzie zawierać treść wystąpień plenarnych, wyniki pracy w grupach i wnioski końcowe. Dostaną ją samorządowcy, Małopolski Kurator Oświaty oraz Minister Edukacji Narodowej. Naszym zdaniem wnioski wypracowane na konferencji będą cennym głosem w dyskusji nad przyszłością polskiej oświaty.

Rozmawiała Klaudia Remsak

Program konferencji
Otwarcie konferencji, słowo wstępne - Janusz Szczęśniak, Starosta Chrzanowski
Reforma systemu edukacji: założenia a stan obecny - prof. dr hab. Mirosław Handke
Kierunki zmian w kształceniu zawodowym - Ewa Konikowska-Kruk, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej
Jakość kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w Małopolsce - Artur Dzigański, Małopolski Kurator Oświaty
Uczeń przede wszystkim. Strategia oświatowa Powiatu Chrzanowskiego- Adam Potocki, Wicestarosta Chrzanowski
Tarnów - edukacyjna stolica subregionu. Długa droga do sukcesu - Dorota Skrzyniarz, Wiceprezydent Tarnowa
Górskie ścieżki tatrzańskiej oświaty - 10 lat doświadczeń - Andrzej Skupień, Wicestarosta Tatrzański
Nowoczesne technologie w zarządzaniu oświatą na poziomie JST - Wojciech Magdoń, ekspert ds. rozwoju produktów, były wiceprezydent miasta Tarnowa, pomysłodawca i twórca systemu EduNet w Tarnowie

Praca w grupach:
Grupa I Kształcenie ogólne, czy zawodowe - kierunki rozwoju oświaty na terenie powiatów małopolskich. Prowadzący: Tadeusz Mikrut, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach.
Grupa II Poradnie, mosy, mdki, schroniska -zadania pozaszkolne w powiatach, formy funkcjonowania i finansowanie. Prowadzący: Marta Wójciak, Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu.
Grupa III Zarządzanie oświatą w praktyce samorządowej - mocne i słabe strony uregulowań prawnych w kontekście zarządzania oświatą na poziomie powiatu - Prowadzący: Waldemar Mendak, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu.
Grupa IV Stan obecny i kierunki rozwoju narzędzi informatycznych w zarządzaniu oświatą. Prowadzący: Marek Konieczniak, Dyrektor działu rozwoju produktów, Vulcan zarządzanie oświatą.

 


Biuro konferencji: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
tel.. 032 625 79 44-45,
Informacji udzielają:
dyrektor Jerzy Fraś,
główny specjalista Magdalena Radwan,
e-mail: konferencja-oswiatowa@powiat-chrzanowski.pl