Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Nie walczymy ze sobą

O specyfice pracy w powiecie, przewadze współpracy nad konfliktami i o planach na przyszły rok opowiada Wicestarosta Adam Potocki.  

Nie walczymy ze sobą

Fot. Wicestarosta Adam Potocki

 


Klaudia Remsak: - Zawirowania polityczne wpływają na pracę urzędników, a przez to, pośrednio, na obsługę klientów. W tej kadencji nie ma takich problemów.
Adam Potocki, Wicestarosta: - Polityczne wojny niewątpliwie przekładają się bezpośrednio na pracę urzędów i przygotowywanie strategii długofalowej. W tej kadencji radni i zarząd są zgodni. Dzięki współpracy zrealizowaliśmy wiele ważnych inwestycji. Mam na myśli zarówno przebudowę dróg, jak i tworzenie nowych placówek - Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny. Zakładanie jednostki organizacyjnej wymaga nie tylko przygotowania logistycznego, inwestycyjnego i organizacyjnego, ale przede wszystkim spokoju i porozumienia.

 

Powiat jest bardziej upolityczniony od gminy.
- Na pewno. Tu ciałem kolegialnym i decyzyjnym jest zarząd wybierany przez radnych. Stąd większe ryzyko politycznej burzy.

 

Najbliższe plany?
- 25 listopada uroczyście otwieramy wyremontowany budynek Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie. Będzie on połączony z sesją Rady Powiatu, podczas której zostaną przyznane tytuły „Zasłużony dla Powiatu". To również doskonała okazja na podsumowanie dziesięciu lat istnienia samorządu powiatowego.

 

To w tym roku. A w przyszłym?
- Planujemy uruchomienie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej i otwarcie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny. Przed nami również dalsze inwestycje podnoszące jakość usług w Szpitalu Powiatowym.
Będziemy także składać wnioski o dofinansowanie inwestycji (nie tylko drogowych). Dotąd mieliśmy stuprocentową skuteczność. Każdy wniosek inwestycyjny złożony przez Powiat Chrzanowski dostał dofinansowanie między innymi z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jesteśmy na tym polu najlepsi w województwie małopolskim.

 

 

Niektórzy uważają, że powiat nie jest mieszkańcom potrzebny.
- Na pewno nie jest im tak bliski jak gmina. Jednak struktura pośrednia pomiędzy gminą a województwem musi istnieć, by realizować zadania ponadlokalne (przekraczające granice gmin, ale jeszcze nie na szczeblu wojewódzkim). Mowa o bezpieczeństwie, szkolnictwie ponadgimnazjalnym, geodezji, szpitalu. Moim zdaniem ustawodawca powinien jeszcze bardziej dociążyć powiat zadaniami. Jesteśmy na to przygotowani.
Rozmawiała Klaudia Remsak