Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zasłużone dla Powiatu

Alicja Molenda (dziennikarka, wydawca), Ewa Potocka (lekarka, menadżer) i Lucyna Szubel (poetka) otrzymają tytuł „Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego".
Zasłużone dla Powiatu

Panie Alicja Molenda, Ewa Potocka i Lucyna Szubel dołączą do grona wyróżnionych: Stefana Rożnawskiego, ks. Stanisława Fijałka, Andrzeja Grabowskiego, Ś.P Leona Pytlika, Józefa Domagały, Piotra Ruska, dr hab. Jana Kozuba i Jerzego Styczyńskiego.
Tytuły zostaną przyznane 25 listopada podczas sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego połączonej z uroczystym otwarciem Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie.
Wnioski o nadanie tytułu honorowego mają prawo składać organy samorządu terytorialnego, grupa radnych, stowarzyszenia oraz organizacje społeczne i zawodowe.
(KR)

 

Kim są zasłużone?

 

 

 

 

 

 

Alicja Molenda - jest założycielem i wydawcą lokalnego tygodnika ziemi chrzanowskiej „Przełom". To absolwentka filologii słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ w Krakowie.
W 1984 roku została asystentem w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ w Krakowie, a potem na wydziale filologii słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.
W 1990 roku zrezygnowała z kariery naukowej i założyła tygodnik ziemi chrzanowskiej „Przełom". Wydawnictwem samodzielnie kieruje od 1996 roku do dziś. W trzebińskiej redakcji praktyki odbyło ponad 40 studentów uczelni polskich i ponad stu stażystów z krajów Europy Wschodniej i Środkowej oraz Azji.
W latach 2001-2003 była wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Gazet Lokalnych w Warszawie. Od 2006 roku jest pełnomocnikiem SGL ds. szkoleń. W tym roku została również ekspertem ds. prasy lokalnej Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratyczne. W ramach programu Polska Pomoc finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych szkoli wydawców i dziennikarzy młodych niezależnych gazet lokalnych i regionalnych na Ukrainie, w Kirgistanie i Mołdawii. Od 2007 roku jest ekspertem ds. prasy lokalnej Towarzystwa Demokratycznego Wschód w Warszawie szkolącego dziennikarzy w Gruzji. Jest także członkiem Rady Programowej Polskiego Radia Kraków.
Wyróżnienia:
Wyróżnienie fundacji IDEE: w III edycji konkursu dla niezależnych gazet lokalnych w Polsce (1994 rok), nagroda główna dla niezależnej prasy lokalnej w kategorii tygodników (1999)
Tytuł Gazety Dziesięciolecia sygnowany przez Premiera Rządu i Ministra Kultury (2000)
Krakowska Nagroda Alianz w kategorii Media - Srebrna Nike (2005)

 

 

 

 

 

Ewa Potocka - jest dyrektorem Szpitala Powiatowego w Chrzanowie i lekarzem anestezjologiem. To absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. Zdobyła specjalizację I st. z anestezjologii i II st. z medycyny ogólnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia.
Karierę zawodową rozpoczęła w 1976 roku stażem podyplomowym w Miejskim Szpitalu w Chrzanowie. Początkowo kierowała Międzyzakładową Przychodnią przy PKS w Chrzanowie i pracowała jako lekarz anestezjolog w szpitalu.
Od 1983 roku była lekarzem rejonowym Miejskiej Przychodni Rejonowej w Libiążu. Trzy lata później zorganizowała Wiejski Ośrodek Zdrowia w Gromcu, którym następnie zarządzała. W latach 1991-1998 kierowała Miejską Przychodnią Rejonową nr 1 w Chrzanowie. Od 1992 roku była również zastępcą dyrektora ds. lecznictwa Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chrzanowie. Od 1994 roku pracowała na stanowisku dyrektora ZOZ w Chrzanowie, któremu podlegał m.in. szpital i wszystkie przychodnie rejonowe w gminach: Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia.
Przeprowadziła oddziały ze starych budynków szpitala do nowej siedziby przy ul. Topolowej w Chrzanowie.
W latach 1998-2002 była radną Gminy Chrzanów.
Wyróżnienia:
Nagroda w wojewódzkim konkursie na najlepiej funkcjonujący wiejski ośrodek zdrowia (połowa lat 80.)
Nagroda „Menadżer roku w ochronie zdrowia" (2002)
Nagroda Ministerstwa Zdrowia „Zasłużony dla służby zdrowia" (2004)
Tytuł „Najlepszy Szpital" w narodowym rankingu szpitali zorganizowanym przez „Super Express" (2008)
I miejsce dla chrzanowskiego szpitala w konkursie Liderzy Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia
Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008 w zakresie udzielania świadczeń leczniczo-pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych.

 

 

 

 

Lucyna Szubel - jest współzałożycielką Grupy Twórczej Cumulus" w Chrzanowie. Laureatka ponad 40 konkursów literackich na poziomie ogólnopolskim i regionalnym. Jest chrzanowską poetką, autorką prozy poetyckiej, artykułów publicystyczno-kulturalnych i recenzenckich.
Debiutowała w 1967 roku. Ogłosiła drukiem setki wierszy i miniatur prozą w czasopismach krajowych i zagranicznych (USA, Australia, Kanada, Anglia, Szwajcaria). Wiersze dla dzieci wykorzystywane są w podręcznikach szkolnych dla szkół podstawowych. Całokształt twórczości służył wielokrotnie za temat prac magisterskich i doktorskich (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski). Jej poetycki wizerunek znalazł się w „Księdze Myśli Ludzi Wielkiego Serca i Talentu" (Warszawa 2003).
Jej wiersze można usłyszeć w Polskim Radiu: Kraków, Katowice, Warszawa. Scenariusz „Jasełek" jej autorstwa był kilkakrotnie wykorzystywany do przedstawień w kraju i za granicą (Detroit). Wydała 18 zbiorów poetyckich. Jej wiersze publikowano w 48 antologiach. Opracowała i opatrzyła wstępem 18 zbiorów poetyckich.
Jest prezesem Grupy Literackiej Gronie w Żywcu i współzałożycielem Grupy Poetyckiej Słowo w Katowicach, członkiem Społecznej Rady Kultury w Chrzanowie i Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie.
Wyróżnienia
Dyplom honorowy Ministra Kultury z okazji 20-lecia pracy literackiej i działalności kulturotwórczej (1987)
Nagroda Specjalna i List Gratulacyjny Ministra Kultury z okazji 40-lecia pracy literackiej i działalności kulturalnej (2007)
Medale za Zasługi dla Chrzanowa i Ziemi Chrzanowskiej
Medale za Zasługi dla Żywca i Bielska Białej
Tytuł Zasłużonego Działacza Kultury