Nowy numer do PCZK

Udostępniono nowy numer zgłoszeniowy do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, który będzie łatwy do zapamiętania: 32 625 00 00.

Nowy numer do PCZK

 

Od 2008 roku dyżurni Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego pomagają mieszkańcom powiatu chrzanowskiego rozwiązywać problemy natury technicznej. Monitorują zagrożenia i koordynują przepływ informacji.
- Stali się dla lokalnej społeczności źródłem informacji z niemal każdej dziedziny życia. Informację tę można uzyskać bez przerwy przez całą dobę - mówi Wojciech Skowroński, Wicedyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.
Pracownicy PCZK sprawdzili się podczas kilku groźnych zdarzeń: pożaru autocysterny z gazem na ul. Krakowskiej w Chrzanowie, wykolejenia cysterny kolejowej z etylobenzenem w Trzebini i wydarzenia sprzed kilkunastu dni: krótkotrwałego ataku zimy, w następstwie którego pozbawiony prądu został cały powiat. Przez pięć dni dyżurni odebrali prawie 400 telefonów od mieszkańców stając się w wielu przypadkach jedynym źródłem dostępnych informacji.
(KR)