Zapraszamy NGO's na bezpłatne warsztaty z zakresu zarządzania projektem

Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych we współpracy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na warsztaty pn. „Zarządzanie projektem - jak skutecznie zrealizować projekt".

Zapraszamy NGO's na bezpłatne warsztaty z zakresu zarządzania projektem

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych w okręgu oświęcimskim.

Warsztaty odbędą się w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie (Duża Sala Konferencyjna), ul. Partyzantów 2.

Warsztaty w dniu 26.11.2009 r. odbędą się w godzinach 9:00 - 15:00 natomiast w dniu 27.11.2009 roku w godzinach 9:00 - 14:00.

 

Program:
Dzień I - 26.11.2009r. (czwartek)
1. Cykl życia projektu
2. Harmonogram i budżet projektu
3. Organizacja i zarządzanie zespołem projektowym - trening umiejętności
4. Techniki skutecznej komunikacji - trening umiejętności
5. Współpraca z uczestnikami projektu


Dzień II - 27.11.2009 r. (piątek)
6. Monitoring i ewaluacja projektów
7. Dokonywanie zmian w projekcie
8. Sprawozdawczość okresowa i końcowa na przykładzie projektów współfinansowanych przez Województwo Małopolskie, PO FIO, PO KL
9. Promocja projektu
10. Umowy dotacyjne - analiza wybranych przykładów projektów - Województwo Małopolskie, PO FIO, PO KL

 

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres mailowy: bartosz.rodacki@bis-krakow.pl.

Zgłoszenia można dokonać również telefoniczne tel. 012/ 412 15 24

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
w Krakowie, tel/fax. (012) 412 15 24, 418 00 77.


Serdecznie zapraszamy.

 

Formularz zgłoszeniowy