Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Wojewódzka Konferencja Oświatowa w Powiecie Chrzanowskim

18 listopada 2009 r. w odbędzie się Wojewódzka Konferencja Oświatowa Dziesięć lat, setki dróg. Doświadczenia powiatów małopolskich w zakresie prowadzenia oświaty samorządowej. Patronat nad Konferencją przyjął Małopolski Kurator Oświaty. Udział w Konferencji potwierdził prof. dr hab. Mirosław Handke, były Minister Edukacji Narodowej, twórca reformy oświaty.

Wojewódzka Konferencja Oświatowa w Powiecie Chrzanowskim

Celem konferencji jest próba określenia kondycji oświaty powiatowej po dziesięciu latach od wprowadzenia reformy administracyjnej oraz wskazanie na różnorodność przyjętych rozwiązań, na owe „setki dróg", jakimi samorządy dążą do realizacji zadań oświatowych. Cenne jest to, że analizy dekady dokonają samorządowcy, na co dzień zajmujący się oświatą w powiatach.
Konferencja jest okazją do rzeczowej dyskusji na temat codziennych zmagań z oświatą. Dyskusja ta jest niezbędna, bo głos samorządowców, kierujących w imieniu organów prowadzących oświatą, powinien być respektowany przy tworzeniu kolejnych aktów prawnych regulujących działalność oświatową.
Konferencja rozpocznie się o godzinie 9:00  w nowo otwartej sali konferencyjnej w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, ul. Focha 3. 


W części plenarnej głos zabiorą:

Otwarcie konferencji, słowo wstępne - Janusz Szczęśniak, Starosta Chrzanowski
Reforma systemu edukacji: założenia a stan obecny - prof. dr hab. Mirosław Handke
Kierunki zmian w kształceniu zawodowym - Ewa Konikowska-Kruk, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej
Jakość kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w Małopolsce - Artur Dzigański, Małopolski Kurator Oświaty
Uczeń przede wszystkim. Strategia oświatowa Powiatu Chrzanowskiego- Adam Potocki, Wicestarosta Chrzanowski
Tarnów - edukacyjna stolica subregionu. Długa droga do sukcesu - Dorota Skrzyniarz, Wiceprezydent Tarnowa
Górskie ścieżki tatrzańskiej oświaty - 10 lat doświadczeń - Andrzej Skupień, Wicestarosta Tatrzański
Nowoczesne technologie w zarządzaniu oświatą na poziomie JST - Wojciech Magdoń, ekspert ds. rozwoju produktów, były wiceprezydent miasta Tarnowa, pomysłodawca i twórca systemu EduNet w Tarnowie


Praca w grupach:
Grupa I Kształcenie ogólne, czy zawodowe - kierunki rozwoju oświaty na terenie powiatów małopolskich. Prowadzący: Tadeusz Mikrut, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach.
Grupa II Poradnie, mosy, mdki, schroniska -zadania pozaszkolne w powiatach, formy funkcjonowania i finansowanie. Prowadzący: Marta Wójciak, Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu.
Grupa III Zarządzanie oświatą w praktyce samorządowej - mocne i słabe strony uregulowań prawnych w kontekście zarządzania oświatą na poziomie powiatu - Prowadzący: Waldemar Mendak, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu.
Grupa IV Stan obecny i kierunki rozwoju narzędzi informatycznych w zarządzaniu oświatą. Prowadzący: Marek Konieczniak, Dyrektor działu rozwoju produktów, Vulcan zarządzanie oświatą.

 

Efektem konferencji będzie publikacja zawierająca treść wystąpień plenarnych, wyniki pracy w grupach i wnioski końcowe. Publikacja zostanie przekazana samorządom, Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty oraz Ministrowi Edukacji Narodowej. Zdaniem organizatorów wnioski wypracowane na konferencji będą cennym głosem w dyskusji nad przyszłością polskiej oświaty.

 

Biuro konferencji: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
tel.. 032 625 79 44-45,
Informacji udzielają:
dyrektor Jerzy Fraś,
główny specjalista Magdalena Radwan,
e-mail: konferencja-oswiatowa@powiat-chrzanowski.pl