Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Wybór padł na Joannę Stecz

Joanna Stecz została Dyrektorem Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie.

Wybór padł na Joannę Stecz

31 - latka pochodzi z Trzebini. Jest absolwentką pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na tej uczelni ukończyła również studia doktoranckie na wydziale filozoficznym. Pracę doktorską pisze pod kierunkiem prof. Joanny Danilewskiej. Ma na swoim koncie 5 publikacji naukowych.
Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu „Organizacji pomocy społecznej", a obecnie uczęszcza na studia podyplomowe „Socjoterapia z resocjalizacją i terapią pedagogiczną".
Pracowała jako wychowawca w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Miękini i pedagog w Szkole Podstawowej nr 6 w Gaju i w Płokach.
Ostatnio przez trzy lata pełniła funkcję zastępcy dyrektora Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem.
- Do moich obowiązków należał nadzór i kontrola wewnętrzna nad procesami opieki i wychowania w Domu Dziecka w Zakopanem oraz prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - mówi Joanna Stecz.
Jako wolontariusz mieszkała w mieszkaniach chronionych dla usamodzielnionych wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych z Powiatu Tatrzańskiego, gdzie pomagała młodzieży w załatwianiu różnych spraw administracyjnych i w rozwiązywaniu ich problemów życiowych.
(KR)