Wybór padł na Joannę Stecz

Joanna Stecz została Dyrektorem Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie.

Wybór padł na Joannę Stecz

31 - latka pochodzi z Trzebini. Jest absolwentką pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na tej uczelni ukończyła również studia doktoranckie na wydziale filozoficznym. Pracę doktorską pisze pod kierunkiem prof. Joanny Danilewskiej. Ma na swoim koncie 5 publikacji naukowych.
Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu „Organizacji pomocy społecznej", a obecnie uczęszcza na studia podyplomowe „Socjoterapia z resocjalizacją i terapią pedagogiczną".
Pracowała jako wychowawca w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Miękini i pedagog w Szkole Podstawowej nr 6 w Gaju i w Płokach.
Ostatnio przez trzy lata pełniła funkcję zastępcy dyrektora Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem.
- Do moich obowiązków należał nadzór i kontrola wewnętrzna nad procesami opieki i wychowania w Domu Dziecka w Zakopanem oraz prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - mówi Joanna Stecz.
Jako wolontariusz mieszkała w mieszkaniach chronionych dla usamodzielnionych wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych z Powiatu Tatrzańskiego, gdzie pomagała młodzieży w załatwianiu różnych spraw administracyjnych i w rozwiązywaniu ich problemów życiowych.
(KR)