Starosta Honorowym Prezesem Chóru Echo

Starosta Janusz Szczęśniak został Honorowym Prezesem trzebińskiego Chóru Echo. Dyplom i list gratulacyjny otrzymał od Prezesa Chóru Stanisława Czarnego podczas Koncertu Cecyliańskiego 20 listopada w Dworze Zieleniewskich w Trzebini.

Starosta Honorowym Prezesem Chóru Echo

Jerzy Chłopek, wieloletni dyrygent Chóru Echo tłumaczy, że tytuł Honorowego Prezesa otrzymują osoby zaangażowane w działalność Chóru, który w maju 2010 roku będzie obchodzić 45. urodziny.
- Pan Starosta interesuje się naszą twórczością uczestnicząc w posiedzeniach zarządu Chóru i w koncertach - argumentuje Jerzy Chłopek.
- Niech kolejne lata twórczej aktywności na niwie kultury przyniosą trzebińskim chórzystom zasłużone uznanie i twórcze spełnienie. Niech nadal służą wielkiej sprawie, czyli propagowaniu trwałych wartości artystycznych i promowaniu trzebińskiej gminy nie tylko w naszym regionie, lecz także w kraju i za granicą - mówił Starosta Janusz Szczęśniak.

 

 

Listopadowy Koncert Cecyliański na część świętej Cecylii - patronki chórzystów - to tradycja chóru Echo. Tegoroczny występ uświetnił występ Ewy Jaślar - Walickiej - prezes Polskiego Towarzystwa Harfowego.
(KR)