Powiat Chrzanowski świętuje 10 urodziny

Blisko dwustu gości uczestniczyło w uroczystej sesji z okazji 10-lecia Powiatu Chrzanowskiego. Obchody połączono z otwarciem Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, którego siedziba przeszła gruntowny remont.

Powiat Chrzanowski świętuje 10 urodziny

25 listopada nowoczesna sala audiowizualna w chrzanowskim PCKU pękała w szwach. Przybyli gminni i powiatowi samorządowcy, urzędnicy i rodziny „Zasłużonych dla Powiatu".
- 20 letni dorobek wolnej Polski to sumaryczne osiągnięcie wszystkich wspólnot lokalnych i regionalnych. Kilometry zmodernizowanych dróg, odnowione budynki szkolne, sale i hale sportowe, wzmacniany i rozwijany system pomocy społecznej, pomoc stypendialna dla młodzieży, tysiące projektów składanych wszędzie tam gdzie można było pozyskać środki spoza budżetu powiatu na lokalne projekty - to wymierny efekt działania samorządów powiatowych, w tym i naszego samorządu na przestrzeni ostatnich 10 lat. Dziękuję wszystkim tym, którzy wspomagali i wspomagają naszą działalność. Dziękuję przedstawicielom władz państwowych i parlamentu Rzeczypospolitej. Dziękuję jednostkom administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli. Dziękuję duchowieństwu. Szczególne słowa wdzięczności kieruję pod adresem mieszkańców powiatu, którzy ciągle utwierdzają nas w przekonaniu, że warto z oddaniem pracować na rzecz dobra lokalnej wspólnoty - powiedział Starosta Janusz Szczęśniak.

 

Samorządowcy gminni, powiatowi i wojewódzcy otrzymali medale z okazji 10-lecia Powiatu Chrzanowskiego. Wyróżniono: Wojewodę Małopolskiego Stanisława Kracika, Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawarę, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Marka Sowę, Burmistrza Alwerni Jana Rychlika, Wójta Babic Romana Warchoła, Burmistrza Chrzanowa Ryszarda Kosowskiego, Burmistrza Trzebini Adama Adamczyka, Burmistrza Libiąża Jacka Latkę oraz samorządowców powiatowych: Starostę I kadencji Andrzeja Saługę, Starostę II kadencji Wiktora Cypcara, Wicestarostę I i II kadencji Tadeusza Kołacza, Wicestarostę II kadencji Stanisławę Klimczak, Starostę II kadencji Kazimierza Boronia, Starostę III kadencji Janusza Szczęśniaka, Wicestarostę III kadencji Adama Potockiego, Przewodniczącego I i II kadencji Stanisława Duszę, Przewodniczącego II kadencji Jana Burzeja, Przewodniczącego III kadencji Andrzeja Urygę i Radną I, II i III kadencji Zofię Gniewek.
(KR)

 


Czy wiesz, że...
Status powiatów określiły: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów, Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku osamorządzie powiatowym oraz Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Twórcą reformy samorządowej był prof. Michał Kulesza. Zdaniem prof. Kuleszy utworzenie samorządu powiatowego było warunkiem koniecznym do powstania samorządu regionalnego w dzisiejszym rozumieniu.

 

Galeria zdjęć