Uczennice na medal

Podczas grudniowej sesji Starosta wręczył nagrody najlepszym uczennicom. Rodzicom przekazał listy gratulacyjne. Wartość nagrody wyniosła 750 zł. Nagrody są uhonorowaniem pracowitości, uzdolnień i umiejętności. Dotyczą osiągnięć w poprzednim roku szkolnym.

Uczennice na medal

Przyznawane są w trzech kategoriach: za najlepsze wyniki w nauce, za najlepsze osiągnięcia artystyczne i za najlepsze osiągnięcia sportowe. Typowania kandydatów do nagród za poprzedni rok szkolny dokonują rady pedagogiczne zainteresowanych szkół.
Regulamin przyznawania nagród dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Zarząd Powiatu uchwalił w 2006 roku.  
Wyboru najlepszych uczniów, uprawnionych do nagrody, dokonuje komisja konkursowa w składzie: Starosta, Wicestarosta, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu i Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.
(KR)

 

Kto otrzymał nagrodę i za co?

 

Najlepsze wyniki w nauce - Maria Walczak - uczennica III klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie. z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. Jest laureatką III stopnia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Uzyskała indeks na kierunki humanistyczne renomowanych uczelni w Polsce. Ogromna praca, którą włożyła w przygotowanie się do kolejnych stopni olimpiady polonistycznej nie przeszkodziła jej w osiągnięciu bardzo wysokich wyników w pozostałych przedmiotach, o czym świadczy świadectwo ze średnią ocen 5,0. Pasją Marii jest literatura osadzona w kontekście filozoficzno - historycznym. Jest uczennicą o wielkim potencjale, który odpowiednio wspierany i wykorzystywany zaowocuje zapewne wieloma sukcesami.

 

 

Najlepsze osiągnięcia artystyczne - Kamila Mucha - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini. Systematycznie uczestniczy w różnorodnych przedsięwzięciach artystycznych powiatu i szkoły. Brała udział w wielu konkursach poetyckich i teatralnych m.in. w Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy , Poezji Obcojęzycznej, Festiwalu Artystycznym Młodzieży, Konkursach Literackich, Powiatowym Konkursie Małych Form Teatralnych w Języku Szekspira, zajmując zaszczytne miejsca. Śpiewała na recitalu Agnieszki Gnatek w Klubie Literackim Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie. Brała udział w Powiatowych Akademiach swoją postawą przyczyniając się do promocji powiatu i szkoły.

 


Najlepsze osiągnięcia sportowe - Ewa Grzelec - uczennica Zespołu Szkół Ekonomiczno - Chemicznych w Trzebini. Dyscyplina , którą uprawia to unihokej. Reprezentowała szkołę we wszystkich zawodach sportowych. Jest zawodniczką UKS Multi 75 Killers Kraków w lidze juniorek starszych i seniorek. Brała udział w międzynarodowym turnieju w Czechach, w turnieju Open Air na Łotwie i w meczach międzypaństwowych jako reprezentantka kraju. Zajęła III miejsce w Mistrzostwach Polski w kategorii juniorek starszych i IV miejsce w kategorii seniorek. Jest reprezentantką kadry narodowej. Ewę cechuje wysoka kultura osobista oraz wytrwałość w dążeniu do wyznaczonego celu.