Wydamy 85 milionów

Radni uchwalili budżet Powiatu na 2010 rok. Budowana będzie sala gimnastyczna przy ZSECh w Trzebini, hala przy I LO w Chrzanowie i Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny nieopodal szpitala, a kolejne drogi powiatowe zostaną poddane gruntownej przebudowie. Na wydatki przeznaczono blisko 85 mln zł.

Wydamy 85 milionów

- Zadania rządowe będziemy wykonywać jedynie w kwocie dotacji celowej. Wydatki na oświatę, kulturę i sport muszą się zawrzeć w wysokości przyznanych subwencji. O 10 proc. obniżone zostaną wydatki jednostek organizacyjnych (dyrektorów jednostek chcemy nakłonić do polityki oszczędnościowej). 17,3 mln zł przewidzieliśmy na wydatki majątkowe, głównie na zadania drogowe w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 50 tys. zł przeznaczymy na administrację publiczną, a dokładnie na zakup komputerów do Starostwa - wyjaśnia Starosta Janusz Szczęśniak.


Przed Powiatem rozpoczęcie dwuletniego zadania - budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. Powiat wyłoży w 2010 roku na ten cel 2 mln zł roku. 2,5 mln zł będzie kosztować budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (1,5 mln zł w 2010 roku). Mowa o Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie. 48 tys. zł zostanie przekazane na modernizację i wyposażenie kluczowych stanowisk w ramach tworzenia Centrów Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie.


Powiat Chrzanowski spłaca kredyty bankowe w wysokości 20.590.000 zł. Kredyty przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z remontami dróg, budową hali sportowej przy ZSTU w Trzebini, termomodernizacją budynku I LO w Chrzanowie i termomodernizacją budynku PCKU w Chrzanowie. Zapłacono już odsetki i prowizje od tych kredytów w wysokości 691.591,43 zł.
W 2010 roku zaplanowano zaciągnąć 9 mln zł kredytu na pokrycie deficytu.
(KR)

 

 

Czy wiesz, że...
Dochody Powiatu Chrzanowskiego na 2010 rok wyniosą 77,8 mln zł.