Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Wydamy 85 milionów

Radni uchwalili budżet Powiatu na 2010 rok. Budowana będzie sala gimnastyczna przy ZSECh w Trzebini, hala przy I LO w Chrzanowie i Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny nieopodal szpitala, a kolejne drogi powiatowe zostaną poddane gruntownej przebudowie. Na wydatki przeznaczono blisko 85 mln zł.

Wydamy 85 milionów

- Zadania rządowe będziemy wykonywać jedynie w kwocie dotacji celowej. Wydatki na oświatę, kulturę i sport muszą się zawrzeć w wysokości przyznanych subwencji. O 10 proc. obniżone zostaną wydatki jednostek organizacyjnych (dyrektorów jednostek chcemy nakłonić do polityki oszczędnościowej). 17,3 mln zł przewidzieliśmy na wydatki majątkowe, głównie na zadania drogowe w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 50 tys. zł przeznaczymy na administrację publiczną, a dokładnie na zakup komputerów do Starostwa - wyjaśnia Starosta Janusz Szczęśniak.


Przed Powiatem rozpoczęcie dwuletniego zadania - budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. Powiat wyłoży w 2010 roku na ten cel 2 mln zł roku. 2,5 mln zł będzie kosztować budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (1,5 mln zł w 2010 roku). Mowa o Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie. 48 tys. zł zostanie przekazane na modernizację i wyposażenie kluczowych stanowisk w ramach tworzenia Centrów Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie.


Powiat Chrzanowski spłaca kredyty bankowe w wysokości 20.590.000 zł. Kredyty przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z remontami dróg, budową hali sportowej przy ZSTU w Trzebini, termomodernizacją budynku I LO w Chrzanowie i termomodernizacją budynku PCKU w Chrzanowie. Zapłacono już odsetki i prowizje od tych kredytów w wysokości 691.591,43 zł.
W 2010 roku zaplanowano zaciągnąć 9 mln zł kredytu na pokrycie deficytu.
(KR)

 

 

Czy wiesz, że...
Dochody Powiatu Chrzanowskiego na 2010 rok wyniosą 77,8 mln zł.