Piszcie wspomnienia

Wszystkich absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie dyrekcja zaprasza na II jubileuszowy zjazd z okazji 60-lecia placówki.

Piszcie wspomnienia

- Zachęcam do pisania wspomnień z liceum. Najciekawsze odczytamy podczas czerwcowych obchodów - mówi Dyrektor Lucyna Kozub-Jentys.

Uroczystości jubileuszowe zaplanowano na 11 i 12 czerwca. 11 czerwca będzie dniem otwartym dla absolwentów szkoły. Spotkają się oni w budynku przy ul. Piłsudskiego 14 w Chrzanowie. Tam, przy kawie i ciastku, będą wspominać szkolne lata, opowiadać o sobie, oglądać wystawę szkolnych fotografii i kroniki absolwentów.


Obchody 12 czerwca rozpoczną się kościelnym nabożeństwem. Potem goście przejdą do auli Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, gdzie nauczyciele (w tym także emeryci) i dyrektorzy szkół spotkają się z władzami Powiatu. Na scenie pojawią się najbardziej uzdolnieni muzycznie absolwenci.
- Przez nasze mury przewinęło się mnóstwo utalentowanych osób. Z niektórymi już zdążyliśmy się skontaktować. Deklarują przybycie - podkreśla Lucyna Kozub-Jentys.
I zjazd absolwentów odbył się dziesięć lat temu z okazji 50-lecia istnienia placówki.
(KR)


Czy wiesz, że...
•  O powstaniu oddziału dla dorosłych w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Chrzanowie zadecydowała rada pedagogiczna w marcu 1945 roku. Nauka w tej klasie rozpoczęła się 11 września 1945 roku. Dokumentacja o istnieniu szkoły pojawiła się w 1950 roku. I właśnie na ten okres datuje się powstanie odrębnego liceum dla pracujących.
• Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych składa się z liceum uzupełniającego (na podbudowie szkoły zasadniczej zawodowej) i liceum ogólnokształcącego (na podbudowie gimnazjum).
•  Liceum ma ponad 6 tys. absolwentów.

 

Ważne!
Organizatorzy II zjazdu absolwentów proszą o przesyłanie wspomnień na adres mailowy lodor@op.pl lub pocztą na adres: 32-500 Chrzanów, ul. Piłsudskiego 14, Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie. Piszcie Państwo również o swoich losach, osiągnięciach i sukcesach życiowych po ukończeniu liceum.