Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Szlifują diamenty

W sali audiowizualnej Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dyskutowano o projekcie DiAMEnT.

Szlifują diamenty

Konferencja na temat programu „DiAMEnT" odbyła się w sali audiowizualnej Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie 17 lutego

 

To skrót od myśli przewodniej: „Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty". Celem tego nowatorskiego projektu jest stworzenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim. Realizuje go Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Wyższą Szkołą Biznesu - National - Louis Uniwersity w Nowym Sączu i National-Louis Uniwersity w Chicago. Projekt powstał z inicjatywy zarządu województwa małopolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Dotychczas mieliśmy do czynienia wyłącznie z projektami mającymi wyrównywać szanse młodzieży mniej uzdolnionej. DiAMEnT adresowany jest do uczniów najlepszych. Życzę realizatorom projektu, by udało im się te diamenty oszlifować - mówił podczas lutowej konferencji w chrzanowskim PCKU Wicestarosta Adam Potocki.


- W odróżnieniu od uczniów wymagających dodatkowej pomocy, zdolna młodzież nie zawsze była przez szkoły dostrzegana i wspierana. Czas to zmienić. Stawiamy na rozwój w kilku dziedzinach: języka angielskiego, matematyce, przedsiębiorczości i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz w twórczym myśleniu - zapowiedziała Krystyna Dynowska-Chmielewska, kierownik projektu „DiAMEnT".
Adresatami projektu są uczniowie szkół wszystkich szczebli, nauczyciele, kadra kierownicza, wizytatorzy, pracownicy JST, psychologowie, pedagodzy, konsultanci i doradcy metodyczni.
Program „DiAMEnT" przewiduje przygotowanie kadry, diagnozę uzdolnień uczniów i  ajęcia wspierające ich rozwój. Zostaną m.in. uruchomione powiatowe i gminne ośrodki wspierania uczniów zdolnych dla osób zakwalifikowanych na podstawie wyników diagnozy specjalistów.
(KR)