Szlifują diamenty

W sali audiowizualnej Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dyskutowano o projekcie DiAMEnT.

Szlifują diamenty

Konferencja na temat programu „DiAMEnT" odbyła się w sali audiowizualnej Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie 17 lutego

 

To skrót od myśli przewodniej: „Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty". Celem tego nowatorskiego projektu jest stworzenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim. Realizuje go Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Wyższą Szkołą Biznesu - National - Louis Uniwersity w Nowym Sączu i National-Louis Uniwersity w Chicago. Projekt powstał z inicjatywy zarządu województwa małopolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Dotychczas mieliśmy do czynienia wyłącznie z projektami mającymi wyrównywać szanse młodzieży mniej uzdolnionej. DiAMEnT adresowany jest do uczniów najlepszych. Życzę realizatorom projektu, by udało im się te diamenty oszlifować - mówił podczas lutowej konferencji w chrzanowskim PCKU Wicestarosta Adam Potocki.


- W odróżnieniu od uczniów wymagających dodatkowej pomocy, zdolna młodzież nie zawsze była przez szkoły dostrzegana i wspierana. Czas to zmienić. Stawiamy na rozwój w kilku dziedzinach: języka angielskiego, matematyce, przedsiębiorczości i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz w twórczym myśleniu - zapowiedziała Krystyna Dynowska-Chmielewska, kierownik projektu „DiAMEnT".
Adresatami projektu są uczniowie szkół wszystkich szczebli, nauczyciele, kadra kierownicza, wizytatorzy, pracownicy JST, psychologowie, pedagodzy, konsultanci i doradcy metodyczni.
Program „DiAMEnT" przewiduje przygotowanie kadry, diagnozę uzdolnień uczniów i  ajęcia wspierające ich rozwój. Zostaną m.in. uruchomione powiatowe i gminne ośrodki wspierania uczniów zdolnych dla osób zakwalifikowanych na podstawie wyników diagnozy specjalistów.
(KR)