140 milionów na kształcenie zawodowe

Wzmocnienie kształcenia zawodowego, skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy i poprawa społecznego odbioru wizerunku tej sfery edukacji - to założenia projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce".

 

140 milionów na kształcenie zawodowe

Prezentacja projektu systemowego dla powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego i oświęcimskiego odbyła się 5 marca w sali audiowizualnej chrzanowskiego Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego budżet sięga 140 mln zł, z czego 24,5 mln zł przewidziane na 2010 rok. Wsparciem zostaną objęte technika, technika uzupełniające, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne dla młodzieży. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w praktycznych zajęciach branżowych, konsultacjach z doradztwa zawodowego i lekcjach nauki terminologii zawodowej w językach obcych. Projekt zakłada również doposażenie szkół w sprzęt techniczny i dydaktyczny.