Będą pieniądze na poszerzenie oferty edukacyjnej PCKU

Powiat chrzanowski otrzyma dofinansowanie z MRPO na modernizację Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie.

Będą pieniądze na poszerzenie oferty edukacyjnej PCKU

Chrzanowskie Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego  


 

Dofinansowanie w wysokości ponad 506 tys. zł zostało przyznane na projekt przewidujący modernizację PCKU. Powiat złożył projekt do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Dotacja obejmuje adaptację sali gimnastycznej na audiowizualną (roboty zakończono w 2009 roku) i pełne wyposażenie kilku pracowni nauki zawodu w PCKU. Mowa o doposażeniu pracowni kosmetycznej i otwarciu kolejnych: fryzjerskiej, manicure, nowoczesnych technik biurowych i pracowni dla zawodu technik budownictwa.
- Dzięki realizacji projektu PCKU będzie mogło rozszerzyć ofertę edukacyjną. Zmodernizowana baza materialna posłuży także innym szkołom, które prowadzą działalność szkoleniową dla dorosłych. Będą one mogły wzbogacić ofertę o nowe kursy, warsztaty i szkolenia - dodaje wicestarosta Adam Potocki.
W PCKU będą prowadzone kursy kosmetyczne, fryzjerskie, księgowości komputerowej, obsługi sekretariatu, obsługi komputerowej oraz zajęcia dla przyszłych sprzedawców, przedstawicieli handlowych i osób zakładających firmę.
(KR)

Projekt w liczbach
1.371.607 zł - całkowita wartość projektu (brutto)
723.022 zł - całkowita wartość kosztów kwalifikowanych
648.585 zł - całkowita wartość kosztów niekwalifikowanych
506.115 zł - kwota dotacji rozwojowej w ramach MRPO (kwota stanowi 70 proc. wydatków kwalifikowanych)