Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Będą pieniądze na poszerzenie oferty edukacyjnej PCKU

Powiat chrzanowski otrzyma dofinansowanie z MRPO na modernizację Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie.

Będą pieniądze na poszerzenie oferty edukacyjnej PCKU

Chrzanowskie Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego  


 

Dofinansowanie w wysokości ponad 506 tys. zł zostało przyznane na projekt przewidujący modernizację PCKU. Powiat złożył projekt do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Dotacja obejmuje adaptację sali gimnastycznej na audiowizualną (roboty zakończono w 2009 roku) i pełne wyposażenie kilku pracowni nauki zawodu w PCKU. Mowa o doposażeniu pracowni kosmetycznej i otwarciu kolejnych: fryzjerskiej, manicure, nowoczesnych technik biurowych i pracowni dla zawodu technik budownictwa.
- Dzięki realizacji projektu PCKU będzie mogło rozszerzyć ofertę edukacyjną. Zmodernizowana baza materialna posłuży także innym szkołom, które prowadzą działalność szkoleniową dla dorosłych. Będą one mogły wzbogacić ofertę o nowe kursy, warsztaty i szkolenia - dodaje wicestarosta Adam Potocki.
W PCKU będą prowadzone kursy kosmetyczne, fryzjerskie, księgowości komputerowej, obsługi sekretariatu, obsługi komputerowej oraz zajęcia dla przyszłych sprzedawców, przedstawicieli handlowych i osób zakładających firmę.
(KR)

Projekt w liczbach
1.371.607 zł - całkowita wartość projektu (brutto)
723.022 zł - całkowita wartość kosztów kwalifikowanych
648.585 zł - całkowita wartość kosztów niekwalifikowanych
506.115 zł - kwota dotacji rozwojowej w ramach MRPO (kwota stanowi 70 proc. wydatków kwalifikowanych)