Zachęcamy do udziału w Kampanii !% dla opp w Małopolsce

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe za rok 2009 wzyscy mieszkańcy Powiatu chrzanowskiego mają możliwość zdecydowania o przeznaczeniu 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Gorąco zachęcamy do wyboru organizacji z naszego powiatu a poniżej zamieszczamy poradnik jak to zrobić.

Zachęcamy do udziału w Kampanii !% dla opp w Małopolsce

Pelną informację wraz z drukami, instrukcjami oraz pełnym wykazem organizacji pożytku publicznego działającymi w Małopolsce znajdziecie Państwo na stronie:
http://www.1procentwmalopolsce.pl/

 

 

 

 

Aby przekazać 1% podatku, należy:

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.

Wykaz organizacji, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2009 r. dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2268

Na liście znajdują się organizacje, które mają prawo otrzymywać 1% (tzn. nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami).

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także w bazie ngo.pl.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające" (poz. 132-134 - PIT-28, poz. 308 - 310 - PIT-36, poz. 108 - 110 - PIT-36L, poz. 127 - 129 - PIT-37, poz.58 - 60 - PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 - PIT-28, poz. 310 - PIT-36, poz. 110 - PIT-36L, poz. 129 - PIT-37, poz. 60 - PIT-38).

3. Zapłacić podatek.

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował „za duży" 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze - wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbowy „weźmie" różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi (art. 77 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?
podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych); podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych; podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

O różnicach pomiędzy 1% podatku należnego a darowizną przekazaną na rzecz organizacji pozarządowych czytaj tutaj: http://poradnik.ngo.pl/x/425036

 

źródło: www.pozytek.ngo.pl

 

Poniżej przedstawiamy wykaz organizacji pozarządowych w Gminie Chrzanów:


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W GMINIE CHRZANÓW POSIADAJĄCE STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP), ZGŁOSZONE DO URZĘDU SKARBOWEGO, JAKO BENEFICJENCI 1 % PODATKU:

 

Fundacja na rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów, KRS 0000050742

Galicyjski Klub Górski, ul. Trzebińska 84, 32-500 Chrzanów, KRS 0000017483

Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków z siedzibą w Chrzanowie, Aleja Henryka 12, 32-500 Chrzanów, KRS 0000049577

Stowarzyszenie UNIA KULTUR w Chrzanowie, ul. Niepodległości 2/11, 32-500 Chrzanów, KRS 0000220521

Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie, ul. Wiosny Ludów 4, 32-552 Płaza, KRS 0000163390

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie, ul. K. Wyszyńskiego 19, 32-500 Chrzanów, KRS 0000316716

"Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom", ul. Żeromskiego 6, KRS 0000293995

 

ORGANIZACJE O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM Z ODDZIAŁAMI W POWIECIE CHRZANOWSKIM:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Al. Korfantego 8, 40-004 Katowice, (obejmuje hufiec w Chrzanowie) KRS 0000273051

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa (obejmuje Szczep "Cisowy Dworek" w Chrzanowie)" KRS 0000057720

Fundacja im. Brata Alberta, Radwanowie 1, 32-064 Rudawa (obejmuje Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chrzanowie, Trzebini, Libiążu, Świetlicę Terapeutyczną w Chrzanowie, w Libiążu i w Trzebini), ) KRS 0000028246

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, ul. Romualda Traugutta 4/ U 501, 30-549 Kraków (obejmuje oddział PTT w Chrzanowie) KRS 0000115547

 

Pozostałe organizacje działające w Powiecie Chrzanowskim