Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zachęcamy do udziału w Kampanii !% dla opp w Małopolsce

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe za rok 2009 wzyscy mieszkańcy Powiatu chrzanowskiego mają możliwość zdecydowania o przeznaczeniu 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Gorąco zachęcamy do wyboru organizacji z naszego powiatu a poniżej zamieszczamy poradnik jak to zrobić.

Zachęcamy do udziału w Kampanii !% dla opp w Małopolsce

Pelną informację wraz z drukami, instrukcjami oraz pełnym wykazem organizacji pożytku publicznego działającymi w Małopolsce znajdziecie Państwo na stronie:
http://www.1procentwmalopolsce.pl/

 

 

 

 

Aby przekazać 1% podatku, należy:

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.

Wykaz organizacji, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2009 r. dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2268

Na liście znajdują się organizacje, które mają prawo otrzymywać 1% (tzn. nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami).

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także w bazie ngo.pl.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające" (poz. 132-134 - PIT-28, poz. 308 - 310 - PIT-36, poz. 108 - 110 - PIT-36L, poz. 127 - 129 - PIT-37, poz.58 - 60 - PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 - PIT-28, poz. 310 - PIT-36, poz. 110 - PIT-36L, poz. 129 - PIT-37, poz. 60 - PIT-38).

3. Zapłacić podatek.

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował „za duży" 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze - wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbowy „weźmie" różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi (art. 77 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?
podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych); podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych; podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

O różnicach pomiędzy 1% podatku należnego a darowizną przekazaną na rzecz organizacji pozarządowych czytaj tutaj: http://poradnik.ngo.pl/x/425036

 

źródło: www.pozytek.ngo.pl

 

Poniżej przedstawiamy wykaz organizacji pozarządowych w Gminie Chrzanów:


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W GMINIE CHRZANÓW POSIADAJĄCE STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP), ZGŁOSZONE DO URZĘDU SKARBOWEGO, JAKO BENEFICJENCI 1 % PODATKU:

 

Fundacja na rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów, KRS 0000050742

Galicyjski Klub Górski, ul. Trzebińska 84, 32-500 Chrzanów, KRS 0000017483

Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków z siedzibą w Chrzanowie, Aleja Henryka 12, 32-500 Chrzanów, KRS 0000049577

Stowarzyszenie UNIA KULTUR w Chrzanowie, ul. Niepodległości 2/11, 32-500 Chrzanów, KRS 0000220521

Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie, ul. Wiosny Ludów 4, 32-552 Płaza, KRS 0000163390

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Chrzanowie, ul. K. Wyszyńskiego 19, 32-500 Chrzanów, KRS 0000316716

"Fundacja Pro Animals - Na Pomoc Zwierzętom", ul. Żeromskiego 6, KRS 0000293995

 

ORGANIZACJE O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM Z ODDZIAŁAMI W POWIECIE CHRZANOWSKIM:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Al. Korfantego 8, 40-004 Katowice, (obejmuje hufiec w Chrzanowie) KRS 0000273051

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa (obejmuje Szczep "Cisowy Dworek" w Chrzanowie)" KRS 0000057720

Fundacja im. Brata Alberta, Radwanowie 1, 32-064 Rudawa (obejmuje Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chrzanowie, Trzebini, Libiążu, Świetlicę Terapeutyczną w Chrzanowie, w Libiążu i w Trzebini), ) KRS 0000028246

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, ul. Romualda Traugutta 4/ U 501, 30-549 Kraków (obejmuje oddział PTT w Chrzanowie) KRS 0000115547

 

Pozostałe organizacje działające w Powiecie Chrzanowskim