Zanim wbiją łopatę

Remonty i przebudowa szkół ponadgimnazjalnych były możliwe dzięki decyzjom Zarządu i Rady Powiatu oraz sporemu dofinansowaniu z zewnątrz - mówi Klementyna Kłeczek, dyrektor powiatowego wydziału rozwoju i inwestycji.

Zanim wbiją łopatę

Klementyna Kłeczek, dyrektor powiatowego wydziału rozwoju i inwestycji

 

Klaudia Remsak: - Przygotowanie licznych inwestycji powiatowych to poważne wyzwanie logistyczne.
Klementyna Kłeczek, dyrektor powiatowego wydziału rozwoju i inwestycji: - Rozpoczęcie inwestycji kojarzy się zwykle z wbiciem w ziemię pierwszej łopaty. Tymczasem trzeba włożyć sporo wysiłku, by do tej budowy czy przebudowy doszło. Mój wydział zajmuje się realizacją remontów i inwestycji powiatowych począwszy od założeń do projektów inwestycyjnych po fazę przekazania wykonanej inwestycji użytkownikowi. Przygotowujemy wszystkie potrzebne dokumenty i ogłaszamy przetargi. W ubiegłym roku było szczególnie trudno, bo do przetargów stawało wielu oferentów: 13 ofert wpłynęło na budowę sali audiowizualnej w PCKU w Chrzanowie, 25 na termomodernizację PCKU, a 18 na budowę hali sportowej przy I LO w Chrzanowie.

 

W 2009 roku powiat remontował budynki szkół, dostosowywał do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym roku też będzie inwestował w bazę oświatową?
- Przebudowa bazy szkolnej była możliwa dzięki decyzjom Zarządu i Rady Powiatu oraz sporemu dofinansowaniu z zewnątrz (z PFRON 28 tys. zł, z Ministerstwa Sportu 1 mln zł, z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 840 tys. zł, z Funduszu Termomodernizacji i Remontów 270 tys. zł).
W tym roku dokończymy remont „starego" liceum i budowę hali sportowej, a potem skupimy się na nowych zadaniach. W planach jest budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku libiąskiego Zespołu Szkół i termomodernizacja II LO w Chrzanowie.

 

Budowa hali przy trzebińskim zespole szkół wciąż stoi pod znakiem zapytania. Niektórym mieszkańcom pomysł wybudowania jej między blokami się nie spodobał.
- Za kilka dni dowiemy się, czy ktoś złożył do wojewody odwołanie od decyzji. Termin składania odwołań minął 18 marca. Jestem jednak dobrej myśli.
Rozmawiała Klaudia Remsak


INWESTYCJE I REMONTY W 2009 ROKU

Gdzie?
W I LO w Chrzanowie
Co?
Budowa hali sportowej wraz z przewiązką, boiskiem przyszkolnym wielofunkcyjnym o sztucznej nawierzchni oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły
Za ile?
5,2 mln zł, w tym 1 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki

 

Gdzie?
W I LO w Chrzanowie
Co?
Termomodernizacja I LO (docieplenie ścian styropianem wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej, ocieplenie stropów wełną mineralną i styropianem laminowanym papą, wykonanie tynków renowacyjnych na elewacji frontowej budynku ,,głównego", oczyszczenie zabytkowej elewacji ceglanej budynku ,,starego", wymiana stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiana stolarki drzwiowej z korytarzy do sal lekcyjnych, wykonanie tynków wewnętrznych tradycyjnych, ozdobnych, malowanie ścian i sufitów w korytarzach i klatkach schodowych)
Za ile?
1 823 974 zł , w tym 211 tys. zł premii termomodernizacyjnej z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

 

Gdzie?
W I LO w Chrzanowie
Co?
Modernizacja instalacji elektrycznej w najstarszej części budynku I LO
Za ile?
53.144 zł

 

Gdzie?
W II LO w Chrzanowie
Co?
Likwidacja barier architektonicznych (remont wc, montaż platformy)
Za ile?
94 711 zł, w tym 28 319 zł z PFRON

 

Gdzie?
W II LO w Chrzanowie
Co?
Wykonanie projektu termomodernizacji i audytu energetycznego
Za ile?
39 528 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

 

Gdzie?
W PCKU w Chrzanowie
Co?
Termomodernizacja (docieplenie ścian południowo-wschodnich styropianem, wykonanie wyprawy tynkarskiej, odtworzenie detali architektonicznych oraz wzoru istniejącej elewacji kamiennej, na pozostałych elewacjach budynku wykonanie tynku akrylowego wraz z odtworzeniem wzoru istniejącej elewacji kamiennej, ocieplenie stropów poddasza styropianem i wykonanie posadzek cementowych, wymiana stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania)
Za ile?
496 570 zł, w tym 60 tys. zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

 

Gdzie?
W PCKU w Chrzanowie
Co?
Adaptacja sali gimnastycznej na salę audiowizualną (montaż systemowej konstrukcji podłogi i stopni audytoryjnych na istniejącym stropie, montaż akustycznego sufitu podwieszanego, okładzin ściennych z płyt fornirowanych i paneli akustycznych, montaż rolet okiennych zdalnie sterowanych, montaż 148 sztuk krzeseł audytoryjnych z pulpitami, wykonanie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników kanałowych podokiennych zabudowanych w stopniach audytoryjnych, wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali audiowizualnej i zaplecza, adaptacja piwnic na zaplecze sanitarno - szatniowe, modernizacja korytarzy i klatek schodowych, wyposażenie w system projekcyjny i nagłośnieniowy, wykonanie instalacji alarmowej w sali audiowizualnej i na zapleczu sanitarno-szatniowym)
Za ile?
1 284 263 zł

 

Gdzie?
W PCKU w Chrzanowie
Co?
Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy PCKU
Za ile?
46 726 zł

Gdzie?
W ZS w Libiążu
Co?
Likwidacja barier architektonicznych (remont węzła sanitarnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i montaż wewnętrznej platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych)
Za ile?
109 890 zł

 

Gdzie?
W ZS w Libiążu
Co?
Termomodernizacja (docieplenie ścian styropianem wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej, wymiana stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, ocieplenie stropu budynku administracyjnego styropianem oraz wymiana pokrycia, wykonanie instalacji odgromowej)
Za ile?
803 420 zł, w tym 799 tys. zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

 

Gdzie?
W ZS w Libiążu
Co?
Wykonanie oświetlenia boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej
Za ile?
59 320 zł

 

Gdzie?
W POWDiR w Chrzanowie
Co?
Budowa Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny (dobudowa świetlicy socjoterapeutycznej, dobudowa klatki schodowej i  podjazdu dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie pomieszczeń do standardów obowiązujących w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i domach dla matek z małoletnimi dziećmi, roboty rozbiórkowe, przebudowa instalacji wewnętrznych, urządzenie ciągów komunikacji zewnętrznej z miejscami parkingowymi oraz elementami małej architektury, termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej, stolarki drzwiowej i wymiana pokrycia dachowego)
Za ile?
2 070 048 zł

 

Gdzie?
W POWDiR w Chrzanowie
Co?
Dokumentacja - studium wykonalności
Za ile?
36 600 zł

Gdzie?
W Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
Co?
Dokumentacja projektowa budowy sali sportowej
Za ile?
131 600 zł

Gdzie?
W siedzibie powiatowego wydziału zarządzania kryzysowego (ul. Grzybowskiego w Chrzanowie)
Co?
Remont pomieszczeń
Za ile?
139 700 zł

Gdzie?
W PMDK w Trzebini
Co?
Remont pomieszczeń w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Za ile?
64 900 zł