Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zanim wbiją łopatę

Remonty i przebudowa szkół ponadgimnazjalnych były możliwe dzięki decyzjom Zarządu i Rady Powiatu oraz sporemu dofinansowaniu z zewnątrz - mówi Klementyna Kłeczek, dyrektor powiatowego wydziału rozwoju i inwestycji.

Zanim wbiją łopatę

Klementyna Kłeczek, dyrektor powiatowego wydziału rozwoju i inwestycji

 

Klaudia Remsak: - Przygotowanie licznych inwestycji powiatowych to poważne wyzwanie logistyczne.
Klementyna Kłeczek, dyrektor powiatowego wydziału rozwoju i inwestycji: - Rozpoczęcie inwestycji kojarzy się zwykle z wbiciem w ziemię pierwszej łopaty. Tymczasem trzeba włożyć sporo wysiłku, by do tej budowy czy przebudowy doszło. Mój wydział zajmuje się realizacją remontów i inwestycji powiatowych począwszy od założeń do projektów inwestycyjnych po fazę przekazania wykonanej inwestycji użytkownikowi. Przygotowujemy wszystkie potrzebne dokumenty i ogłaszamy przetargi. W ubiegłym roku było szczególnie trudno, bo do przetargów stawało wielu oferentów: 13 ofert wpłynęło na budowę sali audiowizualnej w PCKU w Chrzanowie, 25 na termomodernizację PCKU, a 18 na budowę hali sportowej przy I LO w Chrzanowie.

 

W 2009 roku powiat remontował budynki szkół, dostosowywał do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym roku też będzie inwestował w bazę oświatową?
- Przebudowa bazy szkolnej była możliwa dzięki decyzjom Zarządu i Rady Powiatu oraz sporemu dofinansowaniu z zewnątrz (z PFRON 28 tys. zł, z Ministerstwa Sportu 1 mln zł, z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 840 tys. zł, z Funduszu Termomodernizacji i Remontów 270 tys. zł).
W tym roku dokończymy remont „starego" liceum i budowę hali sportowej, a potem skupimy się na nowych zadaniach. W planach jest budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku libiąskiego Zespołu Szkół i termomodernizacja II LO w Chrzanowie.

 

Budowa hali przy trzebińskim zespole szkół wciąż stoi pod znakiem zapytania. Niektórym mieszkańcom pomysł wybudowania jej między blokami się nie spodobał.
- Za kilka dni dowiemy się, czy ktoś złożył do wojewody odwołanie od decyzji. Termin składania odwołań minął 18 marca. Jestem jednak dobrej myśli.
Rozmawiała Klaudia Remsak


INWESTYCJE I REMONTY W 2009 ROKU

Gdzie?
W I LO w Chrzanowie
Co?
Budowa hali sportowej wraz z przewiązką, boiskiem przyszkolnym wielofunkcyjnym o sztucznej nawierzchni oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły
Za ile?
5,2 mln zł, w tym 1 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki

 

Gdzie?
W I LO w Chrzanowie
Co?
Termomodernizacja I LO (docieplenie ścian styropianem wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej, ocieplenie stropów wełną mineralną i styropianem laminowanym papą, wykonanie tynków renowacyjnych na elewacji frontowej budynku ,,głównego", oczyszczenie zabytkowej elewacji ceglanej budynku ,,starego", wymiana stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiana stolarki drzwiowej z korytarzy do sal lekcyjnych, wykonanie tynków wewnętrznych tradycyjnych, ozdobnych, malowanie ścian i sufitów w korytarzach i klatkach schodowych)
Za ile?
1 823 974 zł , w tym 211 tys. zł premii termomodernizacyjnej z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

 

Gdzie?
W I LO w Chrzanowie
Co?
Modernizacja instalacji elektrycznej w najstarszej części budynku I LO
Za ile?
53.144 zł

 

Gdzie?
W II LO w Chrzanowie
Co?
Likwidacja barier architektonicznych (remont wc, montaż platformy)
Za ile?
94 711 zł, w tym 28 319 zł z PFRON

 

Gdzie?
W II LO w Chrzanowie
Co?
Wykonanie projektu termomodernizacji i audytu energetycznego
Za ile?
39 528 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

 

Gdzie?
W PCKU w Chrzanowie
Co?
Termomodernizacja (docieplenie ścian południowo-wschodnich styropianem, wykonanie wyprawy tynkarskiej, odtworzenie detali architektonicznych oraz wzoru istniejącej elewacji kamiennej, na pozostałych elewacjach budynku wykonanie tynku akrylowego wraz z odtworzeniem wzoru istniejącej elewacji kamiennej, ocieplenie stropów poddasza styropianem i wykonanie posadzek cementowych, wymiana stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania)
Za ile?
496 570 zł, w tym 60 tys. zł z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

 

Gdzie?
W PCKU w Chrzanowie
Co?
Adaptacja sali gimnastycznej na salę audiowizualną (montaż systemowej konstrukcji podłogi i stopni audytoryjnych na istniejącym stropie, montaż akustycznego sufitu podwieszanego, okładzin ściennych z płyt fornirowanych i paneli akustycznych, montaż rolet okiennych zdalnie sterowanych, montaż 148 sztuk krzeseł audytoryjnych z pulpitami, wykonanie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników kanałowych podokiennych zabudowanych w stopniach audytoryjnych, wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali audiowizualnej i zaplecza, adaptacja piwnic na zaplecze sanitarno - szatniowe, modernizacja korytarzy i klatek schodowych, wyposażenie w system projekcyjny i nagłośnieniowy, wykonanie instalacji alarmowej w sali audiowizualnej i na zapleczu sanitarno-szatniowym)
Za ile?
1 284 263 zł

 

Gdzie?
W PCKU w Chrzanowie
Co?
Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy PCKU
Za ile?
46 726 zł

Gdzie?
W ZS w Libiążu
Co?
Likwidacja barier architektonicznych (remont węzła sanitarnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i montaż wewnętrznej platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych)
Za ile?
109 890 zł

 

Gdzie?
W ZS w Libiążu
Co?
Termomodernizacja (docieplenie ścian styropianem wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej, wymiana stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, ocieplenie stropu budynku administracyjnego styropianem oraz wymiana pokrycia, wykonanie instalacji odgromowej)
Za ile?
803 420 zł, w tym 799 tys. zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

 

Gdzie?
W ZS w Libiążu
Co?
Wykonanie oświetlenia boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej
Za ile?
59 320 zł

 

Gdzie?
W POWDiR w Chrzanowie
Co?
Budowa Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny (dobudowa świetlicy socjoterapeutycznej, dobudowa klatki schodowej i  podjazdu dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie pomieszczeń do standardów obowiązujących w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i domach dla matek z małoletnimi dziećmi, roboty rozbiórkowe, przebudowa instalacji wewnętrznych, urządzenie ciągów komunikacji zewnętrznej z miejscami parkingowymi oraz elementami małej architektury, termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej, stolarki drzwiowej i wymiana pokrycia dachowego)
Za ile?
2 070 048 zł

 

Gdzie?
W POWDiR w Chrzanowie
Co?
Dokumentacja - studium wykonalności
Za ile?
36 600 zł

Gdzie?
W Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
Co?
Dokumentacja projektowa budowy sali sportowej
Za ile?
131 600 zł

Gdzie?
W siedzibie powiatowego wydziału zarządzania kryzysowego (ul. Grzybowskiego w Chrzanowie)
Co?
Remont pomieszczeń
Za ile?
139 700 zł

Gdzie?
W PMDK w Trzebini
Co?
Remont pomieszczeń w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Za ile?
64 900 zł