Mamy się czym pochwalić

Dajemy sobie czas na zapoznanie przedsiębiorców branży turystycznej, mieszkańców i turystów - mówią Szymon Bartosik i Bartłomiej Bujak z Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej z siedzibą w Wygiełzowie, które oficjalnie ruszy 29 kwietnia

Mamy się czym pochwalić

Bartłomiej Bujak i Szymon Bartosik w biurze PCIT w Wygiełzowie

 

Klaudia Remsak: - Gotowi do pracy?
Szymon Bartosik , Bartłomiej Bujak: - Przygotowaliśmy bazę danych, posegregowaliśmy materiały promocyjne według odpowiedniego klucza, teraz przystępujemy do kolejnego etapu prac. Chcemy rozpocząć współpracę z najbogatszymi regionami w kraju. Wybraliśmy je na podstawie poziomu PKB. Stawiamy na Dolny Śląsk, Śląsk, Małopolskę, Mazowsze i Łódź. Tam będziemy szukać grup docelowych i przekazywać im naszą ofertę, jaką jest informacja turystyczna. Prześlemy informacje o atrakcjach powiatu chrzanowskiego samorządom tych regionów, regionalnym organizacjom turystycznym, punktom informacji turystycznnej, biurom podróży i redakcjom lokalnych gazet, innym mediom w tym branżowym i elektronicznym. Do przekazywania informacji zostaną również wykorzystane internetowe fora dyskusyjne o tematyce turystycznej.

 

Wciąż powtarzacie, że to nie biuro, w którym urzędujecie, a serwis internetowy jest podstawą wymiany informacji z klientem.
- W dobie cyfrowej komunikacji obecność klienta w biurze jest rzeczą ostateczną. Współczesny turysta szuka informacji głównie drogą elektroniczną. Ale oczywiście są też osoby, które wolą relacje face to face. I na takie także czekamy. Kilka osób pytało już o noclegi w powiecie, a ktoś inny prosił o wskazanie miejscowości, w których można obejrzeć przydrożne kapliczki.

 

Instytucje kulturalne korzystają już z waszych usług?
- W imieniu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Babicach powiadomiliśmy zgromadzonych w naszej bazie turystycznej lokalnych artystów o organizowanym przez tę instytucję kiermaszu artystycznym „Jarmark Lipowiecki" prezentującym dorobek artystyczny typu: hand made -biżuterię, ceramikę, decoupage, wyroby wikliniarskie, szydełkowe, rzeźbiarskie i wiele innych.

 

Artyści byli zainteresowani?
- My ich powiadomiliśmy o możliwości wzięcia udziału w tej imprezie, a oni podejmowali indywidualnie decyzje czy są tym zainteresowani. GOKiS podziękował nam za pomoc, bo zgłosiło się wielu chętnych. A to znaczy, że opracowany przez nas schemat działania zafunkcjonował właściwie.

 

Będziecie pracować w terenie?
- Przede wszystkim w terenie. Od maja będziemy obecni z naszą ofertą na ważniejszych lokalnych imprezach cyklicznych w całym powiecie.

 

Niektórzy uważają, że działalność centrum informacji turystycznej powiela się z zadaniami wykonywanymi przez pracowników powiatowego wydziału promocji.
- PCIT to wyspecjalizowane biuro  w strukturach wydziału promocji zajmujące się  informacją turystyczną. To instytucja pomocnicza, a nie konkurencyjna. Podobnie niesłuszne są obawy, że chcemy konkurować z gminnymi odpowiednikami PCIT-u. My gminom będziemy pomagać.

 

Trudno będzie przyzwyczaić mieszkańców powiatu i przyjezdnych do istnienia nowej komórki. Takiej nigdy na ziemi chrzanowskiej nie było.
- Owszem, dlatego dajemy sobie czas na przedstawienie nowego produktu jakim jest PCIT. Teraz to my zabiegamy o klienta, któremu „sprzedajemy" informację. To my szukamy grup odbiorców. Kiedyś klient sam będzie do nas dzwonił z prośbą o pomoc czy podjęcie współpracy. Ale na to trzeba czasu. Wszystko będzie się działo według zaplanowanych działań i we właściwym tempie.

 

Opracowaliście bogatą i jedyną na tym terenie bazę zawierającą kompleksowe informacje na temat powiatu chrzanowskiego: jego położenia, historii, atrakcji, bazy gastronomicznej, noclegowej i rekreacyjnej, tradycji, wierzeń i legend, produktów regionalnych (włącznie z przepisami potraw) oraz wydarzeń w powiecie. Jakie wysnuliście wnioski?
- Wbrew powszechnej opinii mamy się czym pochwalić. Atrakcji turystycznych na tej ziemi nie brakuje. Mamy zagospodarowane akweny wodne, ciekawą infrastrukturę turystyczną (szlaki piesze, dydaktyczne, międzynarodowe, rowerowe), gospodarstwa agroturystyczne, bardzo urozmaiconą ofertę gastronomiczną (od kuchni regionalnej po międzynarodową), bogatą ofertę kulturalną (w każdej gminie jest muzeum, co nie jest powszechne w innych powiatach), mamy wielu lokalnych artystów i rzemieślników.

 

Promocja turystyki wymaga stałej współpracy różnych instytucji, a także turystów i przedsiębiorców z branży turystycznej i okołoturystycznej.
- Spotkaliśmy się już z pracownikami ośrodków kultury, bibliotek, nadleśnictwa, lokalnych organizacji turystycznych, i ośrodków rekreacyjnych oraz członkami organizacji pozarządowych, restauratorami i członkami organizacji pozarządowych. Podjęliśmy współpracę z Departamentem Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, który będzie wdrażał Małopolski System Informacji Turystycznej, a my będziemy jego częścią. Zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne w starostwie, by zainteresowani mogli się poznać i wymienić telefonami. W przyszłości będą przecież ze sobą współpracować. Podejmiemy starania o wykreowanie produktu turystycznego, który stanie się marką powiatu chrzanowskiego.
Rozmawiała Klaudia Remsak

 

Czy wiesz że:
Powiat chrzanowski należy do Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Reprezentantami powiatu są: Andrzej Jura, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego i Szymon Bartosik z wydziału promocji.

 

Zadania Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej
- gromadzenie, weryfikacja i udostępnianie informacji o walorach turystycznych powiatu przedstawicielom branży turystycznej oraz turystom
- tworzenie nowych, adekwatnych do potencjału i potrzeb turystów produktów turystycznych i wsparcie marketingowe
- edukacja związana z walorami turystycznymi powiatu oraz prowadzeniem biznesu turystycznego
- weryfikacja, uaktualnianie bazy danych
- badania ankietowe i przygotowanie raportu o stanie turystyki za każdy rok
- szkolenie dla zainteresowanych przedsiębiorców dotyczące prowadzenia biznesu turystycznego
- akcje edukacyjne w zakresie promocji turystyki
- przygotowanie nowych materiałów promocyjnych
- przygotowanie koncepcji markowego produktu turystycznego powiatu
- przygotowanie koncepcji funkcjonowania mobilnych informatorów „I"
- monitoring utrzymania i funkcjonowania infrastruktury turystycznej
- uaktualnianie strony informacyjnej PCIT
- współpraca z mediami

 

Kontakt do PCIT
PL 32-551 Wygiełzów
ul. Lipowiecka 3
tel/fax +48 32 210 93 13
email: info@powiat-chrzanowski.pl
serwis: www.visit.powiat-chrzanowski.pl

 

Biuro czynne
- w sezonie turystycznym (1 kwietnia - 30 września) od poniedziałku do soboty w godz. 11 - 17, a w niedziele w godz. 11 - 15
- poza sezonem turystycznym (1 października - 31 marca) od poniedziałku do piątku 11 - 15, w weekendy biuro będzie nieczynne.