Weź udział w konkursach

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursach propagujących ideę uczenia się przez całe życie. Publikujemy regulaminy konkursu dla gmin - Edukacyjna Gmina Małopolski 2010 oraz konkursów dla uczniów - rysunkowego i literackiego. Czekają ciekawe nagrody!

Weź udział w konkursach

Konkurs Edukacyjna Gmina Małopolski 2010
Termin nadsyłania prac: 24 maja 2010 (decyduje data wpływu)
Konkurs jest skierowany do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu Małopolski, obejmująca miasta max. do 25000 mieszkańców. Głównym celem konkursu jest wyłonienie gmin działających na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na podstawie nadsyłanych prac.

Nagrody:
Miejsce I: udział w akcji promującej uczenie się przez całe życie, jako wzoru lokalnych inicjatyw edukacyjnych w 2011r.;

Miejsca I, II i III: tytuł "Edukacyjnej Gminy Małopolski", statuetki, udział 3 wybranych przedstawicieli gminy w warsztatach dotyczących tworzenia partnerstw lokalnych, prawo używania logo promocyjnego "Edukacyjna Gmina Małopolski".

 

Regulamin konkursu i szczegółowe informacje

 

Konkurs rysunkowy: Od zabawy do nauki
Termin nadsyłania prac: 31 maja 2010 (decyduje data wpływu)

Konkurs jest skierowany do uczniów małopolskich szkół podstawowych,z klas 1-3.

Nagrody:
I miejsce: czytnik e-book'ów wraz z kompletem e-book'ów
II miejsce: odtwarzacz mp3 wraz z kompletem audiobook'ów w formie mp3
III miejsce: odtwarzacz CD wraz z kompletem audiobook'ów w formie płyt CD.
Nagroda specjalna dla szkoły, której uczeń zajmie I miejsce: netbook

Regulamin konkursu i szczegółowe informacje


Konkurs literacki
Dwie kategorie wiekowe: gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna
Dowolna forma prozatorska (np. opowiadanie, reportaż, felieton, esej)
Temat do wyboru:
1. Odwieczny konflikt pokoleń we współczesnej wersji: czy tylko młodzi mogą się czegoś nauczyć od starszych.
2. Podróż jako metafora ciągłego rozwoju człowieka.
3. Nieustanne rozwijanie się jako najlepsza recepta na młodość.

Objętość: max. 4 strony A4
Termin nadsyłania prac: 1 czerwca 2010 (decyduje data wpływu)
Konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Małopolski.

 

Nagrody:
kategoria gimnazjum:
I miejsce: ipod touch
II miejsce: czytnik e-book'ów
Nagroda specjalna dla najlepszej literacko szkoły: netbook

kategoria szkoła ponadgimnazjalna:
I miejsce: ipod touch
II miejsce: czytnik e-book'ów
Nagroda specjalna dla najlepszej literacko szkoły: netbook

 

Regulamin konkursu i szczegółowe informacje

 

Kontakt w sprawie:

Justyna Telejko

tel. (12) 428 78 53

e-mail mpku@wup-krakow.pl

www.wrotamalopolski.pl/doskonalenie