INFORMACJA DLA POWODZIAN

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chrzanowie informuje o uruchomieniu infolinii dla powodzian: 800-060-033 (bezpłatny z wyjątkiem Orange i Play) ; 222-318-000 (koszt połączenia jak do sieci stacjonarnych)

INFORMACJA DLA POWODZIAN

Po połączeniu z infolinią, osoba chcąca uzyskać informacje, zostanie przekierowana na numer alarmowy właściwej terytorialnie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, wcześniej usłyszy komunikat: „Tu infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Tutaj mogą Państwo zgłaszać zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne i uzyskać pomoc w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego na terenach popowodziowych. Prosimy wybrać cyfrę, aby połączyć się z Inspektoratem w województwie:
MAŁOPOLSKIE - CYFRA 6".