Rozwój powiatu chrzanowskiego przy udziale funduszy europejskich - konferencja

We środę 2 czerwca w Dworze Zieleniewskich w Trzebini rozgorzała dyskusja na temat funduszy europejskich. W konferencji pn. „Obudzić potencjały - wykorzystać szanse - Fundusze Europejskie w powiecie chrzanowskim" wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, uczelni wyższych, świata biznesu i mediów.

Rozwój powiatu chrzanowskiego przy udziale funduszy europejskich - konferencja

Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marek Sowa przestawił wizję dalszego rozwoju powiatu chrzanowskiego w kontekście powstającej strategii rozwoju Małopolski 2020 roku. Za znaczny potencjał regionu uznano jego korzystne położenie, na granicy dwóch województw: małopolskiego i śląskiego. Wykorzystanie tego potencjału w istotnym stopniu zależy od dostępnych funduszy europejskich, które należy intensywnie pozyskiwać. Warto też pamiętać o wyzwaniach dla rozwoju regionalnego po 2013 roku.

 

Podczas konferencji uczestnicy rozmawiali o drzemiącym w powiecie chrzanowskim kapitale intelektualnym, zawodowym i przedsiębiorczości. Zauważono, iż większą skuteczność w pozyskiwaniu funduszy osiągnięto by łącząc doświadczenia   umiejętności przedsiębiorców, działaczy stowarzyszeń i fundacji, realizujących projekty. Taka współpraca przyniosłaby doraźne korzyści mieszkańcom powiatu, do których wiele z tych projektów jest skierowanych.

 

Dyskusję poprowadziła Alicja Molenda z Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej - „Przełomu". Obecny na konferencji radny Województwa Małopolskiego Bogusław Mąsior opowiadał się za nawiązywaniem współpracy z Województwem Śląskim i budowaniu tym samym siły regionu powiatu chrzanowskiego. Przedsiębiorcy zgłaszali potrzebę ściślejszej współpracy z władzami lokalnymi i instytucjami, wspomagającymi we wdrażaniu i rozliczaniu unijnych dotacji.