Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Rozwój powiatu chrzanowskiego przy udziale funduszy europejskich - konferencja

We środę 2 czerwca w Dworze Zieleniewskich w Trzebini rozgorzała dyskusja na temat funduszy europejskich. W konferencji pn. „Obudzić potencjały - wykorzystać szanse - Fundusze Europejskie w powiecie chrzanowskim" wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, uczelni wyższych, świata biznesu i mediów.

Rozwój powiatu chrzanowskiego przy udziale funduszy europejskich - konferencja

Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marek Sowa przestawił wizję dalszego rozwoju powiatu chrzanowskiego w kontekście powstającej strategii rozwoju Małopolski 2020 roku. Za znaczny potencjał regionu uznano jego korzystne położenie, na granicy dwóch województw: małopolskiego i śląskiego. Wykorzystanie tego potencjału w istotnym stopniu zależy od dostępnych funduszy europejskich, które należy intensywnie pozyskiwać. Warto też pamiętać o wyzwaniach dla rozwoju regionalnego po 2013 roku.

 

Podczas konferencji uczestnicy rozmawiali o drzemiącym w powiecie chrzanowskim kapitale intelektualnym, zawodowym i przedsiębiorczości. Zauważono, iż większą skuteczność w pozyskiwaniu funduszy osiągnięto by łącząc doświadczenia   umiejętności przedsiębiorców, działaczy stowarzyszeń i fundacji, realizujących projekty. Taka współpraca przyniosłaby doraźne korzyści mieszkańcom powiatu, do których wiele z tych projektów jest skierowanych.

 

Dyskusję poprowadziła Alicja Molenda z Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej - „Przełomu". Obecny na konferencji radny Województwa Małopolskiego Bogusław Mąsior opowiadał się za nawiązywaniem współpracy z Województwem Śląskim i budowaniu tym samym siły regionu powiatu chrzanowskiego. Przedsiębiorcy zgłaszali potrzebę ściślejszej współpracy z władzami lokalnymi i instytucjami, wspomagającymi we wdrażaniu i rozliczaniu unijnych dotacji.