Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Współpracują z trzebińskim hufcem pracy

Od września uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini będą mieć zajęcia w miejscowym Ochotniczym Hufcu Pracy. Komendant wojewódzki Jolanta Zajączkowska podpisała w tej sprawie porozumienie ze starostą Januszem Szczęśniakiem i jego zastępcą Adamem Potockim.

Współpracują z trzebińskim hufcem pracy

Fot. Porozumienie podpisują: starosta Janusz Szczęśniak, wicestarosta Adam Potocki i komendant wojewódzki OHP Jolanta Zajączkowska

 

- To porozumienie jest korzystne dla obu stron. I powiatowi, i hufcowi pracy zależy na stworzeniu młodzieży jak największych możliwości edukacyjnych - mówi wicestarosta Adam Potocki.
9 czerwca powiat chrzanowski podpisał porozumienie o współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy w Trzebini. Umowa przewiduje współpracę w zakresie kształcenia uczestników trzebińskiego OHP będących uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Trzebini wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych.
Porozumienie przewiduje podejmowanie wspólnych przedsięwzięć służących podnoszeniu poziomu kształcenia młodzieży, inicjowanie przedsięwzięć zachęcających młodzież do uzyskiwania kwalifikacji zawodowych i zdobywania wykształcenia zawodowego, opracowywanie programów szkoleniowych i edukacyjnych, materiałów informacyjnych, organizowanie seminariów i konferencji, dni otwartych, wystaw, spotkań integracyjnych oraz współorganizowanie spotkań przedstawicieli stron, oceniających efekty współpracy oraz planujących kolejne przedsięwzięcia i nowe ich formy.


Czy wiesz, że...
W Małopolsce są dwa stacjonarne Ochotnicze Hufce Pracy: w Trzebini (140 miejsc) i Lanckoronie (40 miejsc). Pozostałe to hufce środowiskowe.