Współpracują z trzebińskim hufcem pracy

Od września uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini będą mieć zajęcia w miejscowym Ochotniczym Hufcu Pracy. Komendant wojewódzki Jolanta Zajączkowska podpisała w tej sprawie porozumienie ze starostą Januszem Szczęśniakiem i jego zastępcą Adamem Potockim.

Współpracują z trzebińskim hufcem pracy

Fot. Porozumienie podpisują: starosta Janusz Szczęśniak, wicestarosta Adam Potocki i komendant wojewódzki OHP Jolanta Zajączkowska

 

- To porozumienie jest korzystne dla obu stron. I powiatowi, i hufcowi pracy zależy na stworzeniu młodzieży jak największych możliwości edukacyjnych - mówi wicestarosta Adam Potocki.
9 czerwca powiat chrzanowski podpisał porozumienie o współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy w Trzebini. Umowa przewiduje współpracę w zakresie kształcenia uczestników trzebińskiego OHP będących uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Trzebini wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych.
Porozumienie przewiduje podejmowanie wspólnych przedsięwzięć służących podnoszeniu poziomu kształcenia młodzieży, inicjowanie przedsięwzięć zachęcających młodzież do uzyskiwania kwalifikacji zawodowych i zdobywania wykształcenia zawodowego, opracowywanie programów szkoleniowych i edukacyjnych, materiałów informacyjnych, organizowanie seminariów i konferencji, dni otwartych, wystaw, spotkań integracyjnych oraz współorganizowanie spotkań przedstawicieli stron, oceniających efekty współpracy oraz planujących kolejne przedsięwzięcia i nowe ich formy.


Czy wiesz, że...
W Małopolsce są dwa stacjonarne Ochotnicze Hufce Pracy: w Trzebini (140 miejsc) i Lanckoronie (40 miejsc). Pozostałe to hufce środowiskowe.