Dostaliśmy dofinansowanie

Powiat otrzymał 1 418 301,56 zł z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na modernizację budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie.

Dostaliśmy dofinansowanie

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie 

 

POWDiR będzie się mieścił w budynku po byłym hotelu pielęgniarek przy ul. Skłodowskiej w Chrzanowie. Gruntowny remont obiektu zakończy się w czerwcu.
Roboty wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlane CHAPEBEX z Chrzanowa. Adaptacja budynku polega na dostosowaniu pomieszczeń do standardów obowiązujących w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i domach dla matek z małoletnimi dziećmi.
W piwnicy będzie pralnia, suszarnia, węzeł cieplny, pomieszczenia magazynowe, zaplecze kuchenne oraz świetlica socjoterapeutyczna. Na I piętrze zostaną ulokowane grupy socjalizacyjna i interwencyjna. II piętro przeznaczone będzie dla grupy usamodzielnienia oraz dla administracji.
Zakres wykonywanych prac obejmuje m.in. remont instalacji, wymianę okien, drzwi i dachu oraz przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Otwarcie placówki zaplanowano na wrzesień.

 

Ważne!
Projekt „Modernizacja budynku na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej - Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie" realizowany jest ze środków MRPO na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna, działania 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schematu b: Opieka Społeczna, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Całkowita wartość projektu wynosi 2 026 145,08 zł
Wkład własny powiatu to 607 843,52 zł.

Dofinansowanie to  1 418 301,56 zł
Termin realizacji projektu 18.11.2008-31.07.2010