Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Dostaliśmy dofinansowanie

Powiat otrzymał 1 418 301,56 zł z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na modernizację budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie.

Dostaliśmy dofinansowanie

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie 

 

POWDiR będzie się mieścił w budynku po byłym hotelu pielęgniarek przy ul. Skłodowskiej w Chrzanowie. Gruntowny remont obiektu zakończy się w czerwcu.
Roboty wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlane CHAPEBEX z Chrzanowa. Adaptacja budynku polega na dostosowaniu pomieszczeń do standardów obowiązujących w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i domach dla matek z małoletnimi dziećmi.
W piwnicy będzie pralnia, suszarnia, węzeł cieplny, pomieszczenia magazynowe, zaplecze kuchenne oraz świetlica socjoterapeutyczna. Na I piętrze zostaną ulokowane grupy socjalizacyjna i interwencyjna. II piętro przeznaczone będzie dla grupy usamodzielnienia oraz dla administracji.
Zakres wykonywanych prac obejmuje m.in. remont instalacji, wymianę okien, drzwi i dachu oraz przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Otwarcie placówki zaplanowano na wrzesień.

 

Ważne!
Projekt „Modernizacja budynku na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej - Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie" realizowany jest ze środków MRPO na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna, działania 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schematu b: Opieka Społeczna, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Całkowita wartość projektu wynosi 2 026 145,08 zł
Wkład własny powiatu to 607 843,52 zł.

Dofinansowanie to  1 418 301,56 zł
Termin realizacji projektu 18.11.2008-31.07.2010