Drogi powiatowe zniszczone po powodzi

Podczas tegorocznej powodzi woda zalała kilka odcinków dróg powiatowych, uszkodziła nawierzchnie, pobocza, chodniki i systemy odwodnienia drogowego oraz spowodowała osunięcia gruntu na skarpach sąsiadujących z drogami.

Drogi powiatowe zniszczone po powodzi

Majowa akcja przeciwpowodziowa
Fot. Kpt. Wojciech Rapka z KP PSP w Chrzanowie

 

W pobliżu przeprawy promowej przez Wisłę pomiędzy Podłężem a Okleśną odcinek drogi na długości 1,2 km zatopiony został dwukrotnie. Woda z rzeki uszkodziła nawierzchnię, pobocza, znaki pionowe i rampę najazdową do promu. W Podłężu poniżej skrzyżowania z drogą gminną przy posesji sołtysa wsi osuwisko uszkodziło umocnienie skarpy od strony drogi i ogrodzenie posesji nad traktem stwarzając zagrożenie dla ruchu. W Grojcu osuwisko przy ul. Bartosza Głowackiego uszkodziło chodnik. Osuwiska są także przy ul. Florkiewicza w Młoszowej i Nowowiejskiej w Psarach. Podczas powodzi zalana została ul. Krańcowa w Ziajkach - przysiółku Żarek. Ul. Waryńskiego w Libiążu była chwilowo zamknięta z powodu niedrożności przepustu. Na ul. Starzyny w Płazie obsunęła się skarpa.
- Wysokość szkód wstępnie oszacowano na 1,8 mln zł - mówi Grzegorz Żuradzki, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie.
(KR)