Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Drogi powiatowe zniszczone po powodzi

Podczas tegorocznej powodzi woda zalała kilka odcinków dróg powiatowych, uszkodziła nawierzchnie, pobocza, chodniki i systemy odwodnienia drogowego oraz spowodowała osunięcia gruntu na skarpach sąsiadujących z drogami.

Drogi powiatowe zniszczone po powodzi

Majowa akcja przeciwpowodziowa
Fot. Kpt. Wojciech Rapka z KP PSP w Chrzanowie

 

W pobliżu przeprawy promowej przez Wisłę pomiędzy Podłężem a Okleśną odcinek drogi na długości 1,2 km zatopiony został dwukrotnie. Woda z rzeki uszkodziła nawierzchnię, pobocza, znaki pionowe i rampę najazdową do promu. W Podłężu poniżej skrzyżowania z drogą gminną przy posesji sołtysa wsi osuwisko uszkodziło umocnienie skarpy od strony drogi i ogrodzenie posesji nad traktem stwarzając zagrożenie dla ruchu. W Grojcu osuwisko przy ul. Bartosza Głowackiego uszkodziło chodnik. Osuwiska są także przy ul. Florkiewicza w Młoszowej i Nowowiejskiej w Psarach. Podczas powodzi zalana została ul. Krańcowa w Ziajkach - przysiółku Żarek. Ul. Waryńskiego w Libiążu była chwilowo zamknięta z powodu niedrożności przepustu. Na ul. Starzyny w Płazie obsunęła się skarpa.
- Wysokość szkód wstępnie oszacowano na 1,8 mln zł - mówi Grzegorz Żuradzki, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie.
(KR)